Земеделска земя

Начална цена: 60880.00 лв. Покажи в EUR

223687 кв.м., Клисура

Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
ЧСИ: Петя Стойчева Николова
Срок: от 12.10.2018 до 12.11.2018
Обявяване на: 13.11.2018 14:00
Публикувана на: 11.10.2018 18:38

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ид 20179110400685/2017 г. - 1.) Имот № 200057 (две, нула, нула, нула, пет, седем), находящ се в местност „КАЛИЩАТА“ с площ 223.687 дка. по Картата на възстановената собственост на гр. Клисура, начин на трайно ползване – ливада, категория на земята при неполивни условия – осма, при граници: № 000216, №000217 и № 000198. Съгласно скица № К01624/18.06.2018 г. издадена от ОСЗ – гр. Карлово представлява: имот № 200057 находящ се в землището на гр. Клисура, ЕКАТТЕ 37277, община Карлово, местността „Калищата“, с площ на имота: 223,687 дка. (двеста двадесет и три декара шестстотин осемдесет и седем кв.м.), начин на трайно ползване – ливада, категория на земята при неполивни условия – осма, при граници и съседи на имота: имот № 000216 – полски път на Община Карлово, имот № 000217 – пасище, мера на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот № 000198 – дървопроизв.пл.на МЗХ – Държавна горска територия, имот № 000199 – пасище, мера на МЗХ – Държавна горска територия, имот № 000198 – дървопроизв.пл.на МХЗ – Държавна горска територия, имот № 000122 – полски път на Община Карлово, имот № 200004 – ливада на Енчо Лалов Христов, имот № 200005 – ливада на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот № 000201 – дървопроизв.пл.на МЗХ – Държавна горска територия, имот № 200006 – ливада на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот № 200007 – ливада на Игнат Андонов Недков, имот № 200009 – ливада на насл.на Ненка Цанкова Христова, имот № 200008 – ливада на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ.

ЧСИ

Име: Петя Стойчева Николова
Служебен номер: 911
Телефон: 032 539 933
E-mail: [email protected]
Адрес: Пловдив, гр. Пловдив, ул. Йоаким Груев №39 А, ет. 1
Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Петя Стойчева Николова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3484
  • Продажба на МПС: 139
  • Продажба на имущество: 310