Земеделска земя

Начална цена: 1760.00 лв. Покажи в EUR

6516 кв.м., Клисура

Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
ЧСИ: Петя Стойчева Николова
Срок: от 12.10.2018 до 12.11.2018
Обявяване на: 13.11.2018 14:00
Публикувана на: 11.10.2018 18:42

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ид 20179110400685/2017 г. - 3.) Имот № 200032 (две, нула, нула, нула, три, две), находящ се в местност „КАЛИЩАТА“ с площ 6.516 дка. по Картата на възстановената собственост на гр. Клисура, начин на трайно ползване – ливада, категория на земята при неполивни условия – осма, при граници: № 200031; №000623 и № 200029. Съгласно скица № К01622/18.06.2018 г., издадена от ОСЗ – гр. Карлово представлява: имот № 200032 находящ се в землището на гр. Клисура, ЕКАТТЕ 37277, община Карлово, местността „Калищата“, с площ на имота: 6,516 дка. (шест декара петстотин и шестнадесет кв.м.), начин на трайно ползване – ливада, категория на земята при неполивни условия – осма, при граници и съседи на имота: имот № 200031 – ливада на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот № 000623 – полски път на Община Карлово, имот № 200029 – пасище, мера на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот № 200033 – ливада на ОПФ – Клисура, имот № 200034 – ливада на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот № 200035 – ливада на Дончо Петров Иванов.

ЧСИ

Име: Петя Стойчева Николова
Служебен номер: 911
Телефон: 032 539 933
E-mail: [email protected]
Адрес: Пловдив, гр. Пловдив, ул. Йоаким Груев №39 А, ет. 1
Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Петя Стойчева Николова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3484
  • Продажба на МПС: 139
  • Продажба на имущество: 310