Земеделска земя

Начална цена: 1280.00 лв. Покажи в EUR

4794 кв.м., Клисура

Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
ЧСИ: Петя Стойчева Николова
Срок: от 12.10.2018 до 12.11.2018
Обявяване на: 13.11.2018 14:00
Публикувана на: 11.10.2018 18:45

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ид 20179110400685/2017 г. - 5.) Имот № 200027 (две, нула, нула, нула, две, седем), находящ се в местност „КАЛИЩАТА“ с площ 4,794 кв.м. (четири декара седемстотин деветдесет и четири кв.м.) по Картата на възстановената собственост на гр. Клисура, начин на трайно ползване – ливада, категория на земята при неполивни условия – осма, при граници: № 200026; № 000186 и № 200028. Съгласно скица № К01620/18.06.2018 г. издадена от ОСЗ – гр. Карлово представлява: имот № 200027 находящ се в землището на гр. Клисура, ЕКАТТЕ 37277, община Карлово, местността „Калищата“, с площ на имота: 4,794 кв.м. (четири декара седемстотин деветдесет и четири кв.м.), начин на трайно ползване – ливада, категория на земята при неполивни условия – осма, при граници и съседи на имота: имот № 200026 – ливада на насл. На Петър Иванов Цвятков, имот № 000186 – полски път на Община Карлово, имот № 200028 – пасище, мера на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот № 200030 – пасище, мера на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ.

ЧСИ

Име: Петя Стойчева Николова
Служебен номер: 911
Телефон: 032 539 933
E-mail: [email protected]
Адрес: Пловдив, гр. Пловдив, ул. Йоаким Груев №39 А, ет. 1
Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Петя Стойчева Николова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3484
  • Продажба на МПС: 139
  • Продажба на имущество: 310