Земеделска земя

Начална цена: 422.22 лв. Покажи в EUR

2399 кв.м., Борово
местност Расти баир

Окръжен съд: Окръжен съд Русе
ЧСИ: Милкана Борисова Македонска
Срок: от 14.10.2018 до 14.11.2018
Обявяване на: 15.11.2018 09:00
Публикувана на: 12.10.2018 09:09

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПАСИЩЕ - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 05611.63.11 (нула пет хиляди шестстотин и единадесет, точка, шестдесет и три, точка, единадесет), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-87/17.12.2009 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, находяща се в град Борово, община Борово, област Русе, местонст Расти баир, с площ 2399 кв.м. (две хиляди триста деветдесет и девет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Пасище, при съседи: 05611.64.12, 05611.63.12, 05611.62.11, 05611.63.10.

ЧСИ

Име: Милкана Борисова Македонска
Служебен номер: 831
Телефон: 082 - 828839
E-mail: [email protected]
Адрес: Русе, ул. Борисова No23, ет.1
Окръжен съд: Окръжен съд Русе
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Милкана Борисова Македонска

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4433
  • Продажба на МПС: 276
  • Продажба на имущество: 280