Парцел

Начална цена: 20136.00 лв. Покажи в EUR

5401 кв.м., Осеново

Окръжен съд: Окръжен съд Варна
ЧСИ: Дарина Славова Сербезова - Славова
Срок: от 19.10.2018 до 19.11.2018
Обявяване на: 20.11.2018 10:50
Публикувана на: 12.10.2018 11:33

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Поземлен имот с идентификатор 54145.225.19 (пет, четири, едно, четири, пет, точка, две, две, пет, точка, едно, девет), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-96/28.12.2015 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение: няма, адрес на поземления имот: област Варна, община Аксаково, с. Осеново, местност Дренака, площ от 5401 кв.м. (пет хиляди четиристотин и един квадратни метра), трайно предназначение земеделска, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, категория на земята при неполивни условия: о (нула), при съседи: ПИ с идентификатори: 54145.225.28, 54145.225.22, 54145.225.20, 54145.225.77, 54145.225.18

ЧСИ

Име: Дарина Славова Сербезова - Славова
Служебен номер: 893
Телефон: 000
E-mail: [email protected]
Адрес: Варна, район "Одесос", ул. "Драгоман" № 9, ет.2
Окръжен съд: Окръжен съд Варна
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Дарина Славова Сербезова - Славова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4433
  • Продажба на МПС: 276
  • Продажба на имущество: 280