Земеделска земя

Начална цена: 393.60 лв. Покажи в EUR

1713 кв.м., Българин
местността "ДРЕБАЛАТА"

Окръжен съд: Окръжен съд Хасково
ЧСИ: Николета Маринова Кавакова
Срок: от 15.10.2018 до 15.11.2018
Обявяване на: 16.11.2018 14:15
Публикувана на: 12.10.2018 16:34

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

НИВА с площ 1.713 дка (един декар седемстотин и тринадесет квадратни метра), осма категория на земята, в местността "ДЕРЕБАЛАТА", съставляваща имот № 019175 - парцел 175 (сто седемдесет и пети) в масив 19 (деветнадесети), по плана за земеразделяне на село Българин, община Харманли, област Хасково, ЕКАТТЕ - 07315, при граници: имот № 000249 - дере на Община Харманли, имот № 019177 - нива на Златко Господинов Сидеров и др., имот № 019209 и 000219 - нива на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ; Цената, от която ще започне проданта съгласно чл.485 ГПК е в размер на 393,60 лв. (триста деветдесет и три лева и шестдесет ст.) с вкл. ДДС;

ЧСИ

Име: Николета Маринова Кавакова
Служебен номер: 929
Телефон: 038 62 05 06
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Хасково, ул. Сан Стефано №6, ет. 1
Окръжен съд: Окръжен съд Хасково
Уеб сайт: http://www.kavakova.bg
Виж всички активни обяви за имоти на Николета Маринова Кавакова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4433
  • Продажба на МПС: 276
  • Продажба на имущество: 280