Земеделски имот

Начална цена: 3052.80 лв. Покажи в EUR

7999 кв.м., Поляново
местността "ШИТЛЯРА"

Окръжен съд: Окръжен съд Хасково
ЧСИ: Николета Маринова Кавакова
Срок: от 15.10.2018 до 15.11.2018
Обявяване на: 16.11.2018 14:30
Публикувана на: 12.10.2018 16:37

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ЛОЗЕ с площ от 7.999 дка (седем декара деветстотин деветдесет и девет квадратни метра), четвърта категория на земята, находящо се в землището на село Поляново, община Харманли, в местността "ШИТЛЯРА", съставляващо имот № 056057 (петдесет и шест хиляди и петдесет и седем), по плана за земеразделяне на село Поляново, ЕКАТТЕ 574341, при граници: имот № 056058 - лозе на Делчо Димитров Димитров, имот № 056048 - лозе на наследници на Митю Ванчев Грозев, имот № 056049 - лозе на наследници на Тоню Василев Завалов, имот № 056056 - нива на Димитрия Йовчева Станкова и имот № 000797 - полски път на Община Харманли; Цената, от която ще започне проданта съгласно чл.485 ГПК е в размер на 3052,80 лв. (три хиляди петдесет и два лева и осемдесет ст.) с вкл. ДДС;

ЧСИ

Име: Николета Маринова Кавакова
Служебен номер: 929
Телефон: 038 62 05 06
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Хасково, ул. Сан Стефано №6, ет. 1
Окръжен съд: Окръжен съд Хасково
Уеб сайт: http://www.kavakova.bg
Виж всички активни обяви за имоти на Николета Маринова Кавакова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3484
  • Продажба на МПС: 139
  • Продажба на имущество: 310