Земеделски имот

Начална цена: 6009.60 лв. Покажи в EUR

12000 кв.м., ХАРМАНЛИ
местността КАЗАЛА

Окръжен съд: Окръжен съд Хасково
ЧСИ: Николета Маринова Кавакова
Срок: от 15.10.2018 до 15.11.2018
Обявяване на: 16.11.2018 14:45
Публикувана на: 12.10.2018 16:40

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 77181.8.287 (седемдесет и седем хиляди сто осемдесет и едно, точка, осем, точка, двеста осемдесет и седем), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на град Харманли, община Харманли, област Хасково, одобрени със Заповед РД-18-9/23.03.2006 г. на ИД на АК, с номер по предходен план: 064019 (шестдесет и четири хиляди и деветнадесет); с адрес на поземления имот: гр. Харманли, п.к.6450, местността „КАЗАЛА“, с площ от 12 000,00 кв.м. (дванадесет хиляди квадратни метра); категория на земята при неполивни условия: 5 (пета). При граници и съседи: 77181.8.288, 77181.8.290, 77181.8.291, 77181.8.286, 77181.8.285, 77181.18.284., Цената, от която ще започне проданта съгласно чл.485 ГПК е в размер на 6009,60 лв. (шест хиляди и девет лева и шестдесет ст.) с вкл. ДДС.

ЧСИ

Име: Николета Маринова Кавакова
Служебен номер: 929
Телефон: 038 62 05 06
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Хасково, ул. Сан Стефано №6, ет. 1
Окръжен съд: Окръжен съд Хасково
Уеб сайт: http://www.kavakova.bg
Виж всички активни обяви за имоти на Николета Маринова Кавакова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4433
  • Продажба на МПС: 276
  • Продажба на имущество: 280