Земеделски имот

Начална цена: 588.00 лв. Покажи в EUR

2500 кв.м., Българин
местността "Кавак дере"

Окръжен съд: Окръжен съд Хасково
ЧСИ: Николета Маринова Кавакова
Срок: от 15.10.2018 до 15.11.2018
Обявяване на: 16.11.2018 13:15
Публикувана на: 12.10.2018 16:48

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 026075 - парцел седемдесет и пети в масив двадесет и шести в землището на село Българин, община Харманли, област Хасково, ЕКАТТЕ - 07315, с площ от 2.500 дка (два декара и петстотин квадратни метра), с начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия - седма, в местността "Кавак дере", при граници и съседи на имота: имот № 026063 - нива на наследници на Слав Димитров Златанов, имот № 000649 - нива на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот № 000655 - полски път на Община Харманли; Цената, от която ще започне проданта съгласно чл.485 ГПК е в размер на 588,00 лв. (петстотин осемдесет и осем лева).

ЧСИ

Име: Николета Маринова Кавакова
Служебен номер: 929
Телефон: 038 62 05 06
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Хасково, ул. Сан Стефано №6, ет. 1
Окръжен съд: Окръжен съд Хасково
Уеб сайт: http://www.kavakova.bg
Виж всички активни обяви за имоти на Николета Маринова Кавакова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4433
  • Продажба на МПС: 276
  • Продажба на имущество: 280