Земеделски имот

Начална цена: 2664.00 лв. Покажи в EUR

11635 кв.м., Българин
местността "Кавак дере"

Окръжен съд: Окръжен съд Хасково
ЧСИ: Николета Маринова Кавакова
Срок: от 15.10.2018 до 15.11.2018
Обявяване на: 16.11.2018 13:45
Публикувана на: 12.10.2018 16:54

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 029034 - парцел тридесет и четвърти в масив двадесет и девети в землището на село Българин, община Харманли, област Хасково, ЕКАТТЕ - 07315, с площ от 11.635 дка (единадесет декара шестстотин тридесет и пет квадратни метра), с начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия - пета, в местността "Кавак дере", при граници и съседи: имот № 029022 - нива на наследници на Вълчо Димов Дочев, имот № 029004 - нива на Надко Гогов Георгиев, имот № 000706 - пасище, мера на земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, имот № 029031 - нива на Димитър Дялчев Господинов, имот № 029020 - нива на наследниците нс Петър Георгиев Попов, имот № 029021 - нива на наследнци на Иван Георгиев Попов; Цената, от която ще започне проданта съгласно чл.485 ГПК е в размер на 2664,00 лв. (две хиляди шестстотин шестдесет и четири лева).

ЧСИ

Име: Николета Маринова Кавакова
Служебен номер: 929
Телефон: 038 62 05 06
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Хасково, ул. Сан Стефано №6, ет. 1
Окръжен съд: Окръжен съд Хасково
Уеб сайт: http://www.kavakova.bg
Виж всички активни обяви за имоти на Николета Маринова Кавакова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4433
  • Продажба на МПС: 276
  • Продажба на имущество: 280