Производствен имот

Начална цена: 90295.20 лв. Покажи в EUR

311 кв.м., Лесидрен
с. Лесидрен, пбщ. Угърчин, обл. Ловеч

Окръжен съд: Окръжен съд Ловеч
ЧСИ: Велислав Любомиров Петров
Срок: от 15.02.2019 до 15.03.2019
Обявяване на: 18.03.2019 14:00
Публикувана на: 11.01.2019 14:46

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ целият с площ от 961 /деветстотин шестдесет и един/ квадратни метра, с трайно предназначение: урбанизирана територия, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, находящ се в с. Лесидрен, общ. Угърчин, с идентификатор № 43325.500.1151 /четиридесет и три хиляди триста двадесет и пет, точка, петстотин, точка, хиляда сто петдесет и едно/ по кадастралната карта, одобрена със Заповед РД-18-29/01.04.2009 г. на Изп. директор на АГКК, ведно с построените в него: ЕДНОЕТАЖНА СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА, със застроена площ от 131 /сто тридесет и един/ квадратни метра с идентификатор № 43325.500.1151.1 /четиридесет и три хиляди триста двадесет и пет, точка, петстотин, точка, хиляда сто петдесет и едно, точка, едно/ и ДВУЕТАЖНА СГРАДА ЗА ОБИТАВАНЕ, със застроена площ от 311 /триста и единадесет/ квадратни метра с идентификатор № 43325.500.1151.2 /четиридесет и три хиляди триста двадесет и пет, точка, петстотин, точка, хиляда сто петдесет и едно, точка, две/, при граници и съседи на имота: имоти с идентификатори: № 43325.500.1230, № 43325.500.1152, № 43325.500.1156, № 43325.500.1231 и № 43325.500.1145.
Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 347/17.

Повече информация и снимки на www.velislavpetrov.com
Лице за контакт в кантората – Анета Иванова, тел. 0879 634 663,
email: [email protected]

ЧСИ

Име: Велислав Любомиров Петров
Служебен номер: 879
Телефон: 068 699 460; 0875 308 460
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Ловеч, бул. "България" № 5, ет. 2
Окръжен съд: Окръжен съд Ловеч
Уеб сайт: http://www.velislavpetrov.com
Виж всички активни обяви за имоти на Велислав Любомиров Петров

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4611
  • Продажба на МПС: 195
  • Продажба на имущество: 279