Парцел

Начална цена: 560.00 лв. Покажи в EUR

535 кв.м., ПЛОВДИВ
2/60 ид. части от ПИ , находящ се в гр. Пловдив, ЮИЗ № 50

Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
ЧСИ: Минка Пенчева Станчева - Цойкова
Срок: от 25.01.2019 до 25.02.2019
Обявяване на: 26.02.2019 14:30
Публикувана на: 11.01.2019 15:19

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

2/60 (две шестдесети) идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 56784.536.269 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, три, шест, точка, две, шест, девет); по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК; Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на поземления имот: гр. Пловдив, п.к. 4000, ЮИЗ № 50; площ : 535 (петстотин тридесет и пет квадратни метра), а по акт за собственост 0,418 дка (нула цяло четиристотин и осемнадесет декара); трайно предназначение на територията: Урбанизирана; начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m); стар идентификактор: няма; номер по предходен план: няма; съседи: 56784.536.399, 56784.536.139, 56784.536.623, 56784.536.1524.

ЧСИ

Име: Минка Пенчева Станчева - Цойкова
Служебен номер: 822
Телефон: 032 - 263938
E-mail: [email protected]
Адрес: Пловдив, ул. Фредерик Жолио Кюри № 3
Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Минка Пенчева Станчева - Цойкова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4611
  • Продажба на МПС: 195
  • Продажба на имущество: 279