Парцел

Начална цена: 29200.00 лв. Покажи в EUR

716 кв.м., Говедарци

Окръжен съд: Софийски окръжен съд
ЧСИ: Наталия Благоева Дангова
Срок: от 08.02.2019 до 08.03.2019
Обявяване на: 11.03.2019 11:00
Публикувана на: 06.02.2019 13:43

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

НЕЗАСТРОЕН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 15285.6.116 /петнадесет хиляди двеста осемдесет и пет точка шест точка сто и шестнадесет/по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-12/19.02.2008 г. на изп. директор на АГКК, изменена със Заповед 18-403-21.01.2014 г. на Началник на СГКК- Софийска област, с адрес на поземления имот село Говедарци, община Самоков, област Софийска, с площ по скица от 716 /седемстотин и шестнадесет/ кв. м., а по документ за собственост с площ от 690 /шестстотин и деветдесет/ кв. м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване, номер по предходен план 380, квартал 41, парцел IX, при граници и съседи: имоти 15285.6.115, 15285.6.118, 15285.6.117, 15285.6.106, 15285.6.107, 15285.6.108.

ЧСИ

Име: Наталия Благоева Дангова
Служебен номер: 793
Телефон: 0722 - 60345
E-mail: [email protected]
Адрес: Самоков, ул. Отец Паисий No1, ет.1, ап.4
Окръжен съд: Софийски окръжен съд
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Наталия Благоева Дангова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4642
  • Продажба на МПС: 212
  • Продажба на имущество: 352