Заведение

Начална цена: 140400.00 лв. Покажи в EUR

155 кв.м., РУСЕ
ИД 836/2016, ул. Юндола № 5

Окръжен съд: Окръжен съд Русе
ЧСИ: Цветанка Стойчева Георгиева
Срок: от 07.02.2019 до 07.03.2019
Обявяване на: 08.03.2019 00:00
Публикувана на: 07.02.2019 08:03

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.7.77.6.1 /шест три четири две седем точка седем точка седем седем точка шест точка едно/, с адрес: гр. Русе, ул. Юндола № 5 /пет/, ет. 0 /нула/, самостоятелния обект се намира в сграда № 6 /шест/, разположена в поземлен имот с иднетификатор:63427.7.77 /шест три четири две седем точка седем точка седем седем/, с предназначение на самостоятелния обект: За обществено хранене, брой нива на обекта: два, с обща площ по документи: 120.00 кв.м. /сто и двадесет кв.м./, с прилежащи части: съответния процент идеални части от сградата, съседни самостоятелни обекти в сградата: Ниво 1 /едно/ - на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: няма, Ниво 2 /две/- на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: няма 2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.7.77.4.5 /шест три четири две седем точка седем точка седем седем точка четири точка пет/, с адрес: гр. Русе, ул. Юндола № 5 /пет/, блок 109 /сто и девет/, ет. -1 /минус едно/, самостоятелния обект се намира в сграда № 4 /четири/, разположена в поземлен имот с иднетификатор: 63427.7.77 /шест три четири две седем точка седем точка седем седем/, с предназначение на самостоятелния обект: За обществено хранене, брой нива на обекта: един, с площ по документи: 34.78 кв.м. /тридесет и четири кв.м. и седемдесет и осем кв.дм./, с прилежащи части: съответния процент идеални части от сградата, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: 63427.7.77.4.3 Двата обекта са функционално свързани и се експлоатират като заведение за хранене – ресторант.

ЧСИ

Име: Цветанка Стойчева Георгиева
Служебен номер: 760
Телефон: 082 - 838040
E-mail: [email protected]
Адрес: Русе, ул. Хан Крум № 2
Окръжен съд: Окръжен съд Русе
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Цветанка Стойчева Георгиева

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4643
  • Продажба на МПС: 212
  • Продажба на имущество: 352