Земеделска земя

Начална цена: 120.00 лв. Покажи в EUR

1400 кв.м., Баня
местност Атанасов ден/Папрат

Окръжен съд: Окръжен съд Пазарджик
ЧСИ: Георги Николов Самарджиев
Срок: от 13.02.2019 до 13.03.2019
Обявяване на: 14.03.2019 11:30
Публикувана на: 08.02.2019 16:58

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

1/10 идеална част от поземлен имот с номер 038019 /нула три осем нула едно девет/ в землището на с. Баня с ЕКАТТЕ 02717, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик. Площ на имота: 1,400 дка. /един декар и четиристотин кв.м./ Начин на трайно ползване: Ов. градина – тер. Категория на земята при неполивни условия: Седма. Имотът се намира в местността „Атанасов ден/Папратт“ при граници и съседи: Полски път № 038356; Полски път № 038351; Изоставена нива № 038018; Ов. градина – тер. № 03801. НАЧАЛНАТА ЦЕНА, от която ще започне наддаването, е в размер на 120,00 лева, /сто и двадесет лева/ съставляваща 80% от цената, съгласно чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК. Тежести и вписвания за имота: Вписана възбрана по настоящото изп.дело в Служба по вписванията – Панагюрище под вх. рег. №1371/03.08.2015г., Том 1, Акт № 78/2015, дв. вх. рег.№ 1368/03.08.2015г.

ЧСИ

Име: Георги Николов Самарджиев
Служебен номер: 885
Телефон: 034 - 460 420
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Пазарджик, ул.Петко Машев №9, партер
Окръжен съд: Окръжен съд Пазарджик
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Георги Николов Самарджиев

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4643
  • Продажба на МПС: 212
  • Продажба на имущество: 352