Тристаен апартамент

Начална цена: 37180.00 лв. Покажи в EUR

88 кв.м., КЮСТЕНДИЛ
ж.к. "Запад" бл.75, вх.В, ет.1, ап.48

Окръжен съд: Окръжен съд Кюстендил
ЧСИ: Валентина Любомирова Александрова - Ангелова
Срок: от 13.02.2019 до 13.03.2019
Обявяване на: 14.03.2019 09:00
Публикувана на: 10.02.2019 16:51

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

1. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 41112.504.32.16.48 /землище четиридесет и една хиляди сто и дванадесет, кадастрален район петстотин и четири, имот тридесет и две, сграда шестнадесет, обект четиридесет и осем/, по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-96/28.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота гр.Кюстендил, ж.к. „Запад”, бл. 75, вх. В, ет. 1, ап. 48, който самостоятелен обект се намира в сграда № 16 /шестнадесет/, разположена в поземлен имот с идентификатор 41112.504.32 с Предназначение на самостоятелния обект: ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, Брой нива на обекта: 1 /едно/, с площ по документ от 88.00 кв.м. /осемдесет и осем квадратни метра/,а по нотариален акт 88.27 кв.м., Стар идентификатор: няма, при съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 41112.504.32.16.24, Под обекта: няма, Над обекта: 41112.504.32.16.50, 41112.504.32.16.51, ВЕДНО с прилежащото МАЗЕ № 16 /шестнадесет/ с площ 4.00 кв.м., заедно с припадащите се 1.74 % /едно цяло седемдесет и четири стотни процента/ идеални части от общите части на сградата и толкова от правото на строеж върху мястото,съгласно Схема № 15-537354/30.10.2017г. на СГКК гр. Кюстендил. Началната цена, от която ще започне наддаването е 37 180 лв. /тридесет и седем хиляди сто и осемдесет лева/.

Тип строителство

  • Панел

Екстри

  • Вода
  • Електрозахранване
  • Регулация

ЧСИ

Име: Валентина Любомирова Александрова - Ангелова
Служебен номер: 742
Телефон: 078 - 55 44 25
E-mail: [email protected]
Адрес: Кюстендил, ул. Цар Освободител No 54
Окръжен съд: Окръжен съд Кюстендил
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Валентина Любомирова Александрова - Ангелова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4643
  • Продажба на МПС: 212
  • Продажба на имущество: 352