Производствен имот

Начална цена: 33120.00 лв. Покажи в EUR

116 кв.м., СЛИВЕН
местност "Дълбоки дол"

Окръжен съд: Окръжен съд Сливен
ЧСИ: Гергана Грозева Костова
Срок: от 25.02.2019 до 25.03.2019
Обявяване на: 26.03.2019 16:20
Публикувана на: 11.02.2019 08:30

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67338.412.407 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка четиристотин и дванадесет точка четиристотин и седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, изменена със заповед КД-14-20-591/10.10.2007г. на Началника на СГКК-Сливен, с административен адрес: гр.Сливен, местност "Дълбоки дол" с площ от 2801,00 кв.м. /две хиляди осемстотин и един квадратни метра/, със стар идентификатор № 2844952 /два милиона осемстотин четиридесет и четири хиляди деветстотин петдесет и две/, с предназначение и начин на трайно ползване: урбанизирана територия за ниско застрояване /до 10м./, при съседи поземлени имоти с идф.№№ 67338.412.409, 67338.412.412, 67338.412.413, 67338.412.404, 67338.412.405, 67338.412.406, 67338.412.359 и 67338.412.408, ВЕДНО с построената в имота СГРАДА с идентификатор № 67338.412.407.3 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка четиристотин и дванадесет точка четиристотин и седем точка три/ с площ от 116,00 кв.м. /сто и шестнадесет квадратни метра/, етаж: 1 /един/, с предназначение: промишлена сграда.

ЧСИ

Име: Гергана Грозева Костова
Служебен номер: 915
Телефон: 044 667 - 627
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Сливен, ул. Хаджи Димитър №16, ет. 1, офис 1
Окръжен съд: Окръжен съд Сливен
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Гергана Грозева Костова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3414
  • Продажба на МПС: 195
  • Продажба на имущество: 229