Парцел

Начална цена: 49600.00 лв. Покажи в EUR

2969 кв.м., Априлци
гр. Априлци, кв. "Острец", мах. "Миглевски рът"

Окръжен съд: Окръжен съд Ловеч
ЧСИ: Велислав Любомиров Петров
Срок: от 08.03.2019 до 08.04.2019
Обявяване на: 09.04.2019 14:00
Публикувана на: 11.02.2019 15:47

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 52218.746.33 пет две две едно осем точка седем четири шест точка три три/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Априлци, общ. Априлци, обл. Ловеч, одобрени със Заповед РД-18-49/31.08.2007 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр. Априлци, кв. Острец, местност „Миглевски рът“, площ на целия имот по скица: 2969 кв.м. /две хиляди деветстотин шестдесет и девет квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди, при граници и съседи по скица: 52218.746.27, 52218.746.28, 52218.746.29, 52218.746.30, 52218.766.301, 52218.746.62, 52218.746.34, 52218.746.61, 52218.735.442, 52218.746.26.
Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело №1395/16

Повече информация и снимки на www.velislavpetrov.com
Лице за контакт в кантората –ПЧСИ Глория Данчева, тел. 0879 634 664,
email: [email protected]

ЧСИ

Име: Велислав Любомиров Петров
Служебен номер: 879
Телефон: 068 699 460; 0875 308 460
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Ловеч, бул. "България" № 5, ет. 2
Окръжен съд: Окръжен съд Ловеч
Уеб сайт: http://www.velislavpetrov.com
Виж всички активни обяви за имоти на Велислав Любомиров Петров

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3449
  • Продажба на МПС: 198
  • Продажба на имущество: 232