Къща

Начална цена: 173572.00 лв. Покажи в EUR

104 кв.м., СОФИЯ
гр. София, район ''Овча купел'', кв. „Горна баня“, ул. ''Лотос'' № 21-21А

Окръжен съд: Софийски градски съд
ЧСИ: Неделчо Любомиров Митев
Срок: от 13.02.2019 до 13.03.2019
Обявяване на: 14.03.2019 09:00
Публикувана на: 12.02.2019 15:08

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

- ЮГОЗАПАДНА ЕДНОЕТАЖНА КЪЩА-БЛИЗНАК, представляваща имот с идентификатор № 68134.4327.1806.1.1, със застроена площ от 52.20 кв. м /петдесет и две цяло и двадесет стотни квадратни метра) и РЗП 104.4 кв. м (сто и четири цяло и четиридесет стотни) квадратни метра, състояща се от входно антре, хол с тераса, спалня, кухня и сервизно помещение и мазе с площ от 25 (двадесет и пет) квадратни метра, при граници: от три страни двор и жилище на Павел Цветанов Минков, а съгласно кадастрална схема представлява самостятелен обект в сграда с идентификатор № 68134.4327.1806.1.1 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, четири хиляди триста двадесет и седем, точка, хиляда осемстотин и шест, точка, едно, точка, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-74/20.10.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с последно изменение със заповед: КД-14-22-729/21.10.2011 г. на Началник на СГКК — София, с адрес на имота: гр. София, район ''Овча купел'', Горна Баня, ул. ''Лотос'' № 21, ет. 1, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор № 68134. 4327.1806, с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, с брой нива на обекта: 2, с посочени в документа площи: 52.20, 52.20 кв. м, при съседни самостоятелни обекти в сградата на първо ниво: на същия етаж: 68134.4327.1806.1.2, под обекта: няма, над обекта: няма, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 68134.4327.1806.1.2, под обекта: няма, над обекта: няма. - ½ идеална част от поземлен имот с идентификатор № 68134.4327.1806, с административен адрес: гр. София, кв. Горна баня, ул. Лотос № 21-21а, с площ от 696 кв. м (шестстотин деветдесет и шест квадратни метра), с граници — поземлени имоти с идентификатор № 68134.4327.1807; 68134.4327.1518; 68134.4327.1521; 68134.4327.1802; 68134.4327.1805, съставляващ УПИ IV-6 в кв. 18 по плана на гр. София, м. ''Горна баня'', който имот съгласно кадастрална скица, представлява поземлен имот с идентификатор № 68134.4327.1806 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, четири хиляди триста двадесет и седем, точка, хиляди осемстотин и шест) по кадастралнта карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-74/20.10.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. София, район ''Овча купел'', Горна баня, ул. ''Лотос'' № 21-21 А, с площ: 695 кв. м, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м/, с номер по предходен план: 6, квартал: 18, парцeл: IV, при съседи: имот с идентификатор № 68134.4327.1807, имот с идентификатор № 68134.4327.1518, имот с идентификатор № 68134.4327.1521, имот с идентификатор № 68134.4327.1802, имот с идентификатор № 68134.4327.1805.

Тип строителство

  • Тухла

Екстри

  • Вода
  • Електрозахранване

ЧСИ

Име: Неделчо Любомиров Митев
Служебен номер: 841
Телефон: 0700 20 841
E-mail: [email protected]
Адрес: София, бул. "Витоша" №17
Окръжен съд: Софийски градски съд
Уеб сайт: http://www.mitev.bg/
Виж всички активни обяви за имоти на Неделчо Любомиров Митев

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4643
  • Продажба на МПС: 212
  • Продажба на имущество: 352