Магазин

Начална цена: 28416.00 лв. Покажи в EUR

28 кв.м., ХАСКОВО
Козлодуй 2-4

Окръжен съд: Окръжен съд Хасково
ЧСИ: Николета Маринова Кавакова
Срок: от 12.02.2019 до 12.03.2019
Обявяване на: 13.03.2019 00:00
Публикувана на: 12.02.2019 16:27

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 77195.722.198.1.32 / седемдесет и седем хиляди сто деветдесет и пет точка седемстотин двадесет и две точка сто деветдесет и осем точка едно точка тридесет и две/, а административен адрес на имота: гр.Хасково, ул."Козлодуй" N 2-4, ет. 0. Самостоятелният обект се намира в сграда N 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 77195.722.198 / седемдесет и седем хиляди сто деветдесет и пет точка седемстотин двадесет и две точка сто деветдесет и осем/. Предназначение на самостятелния обект: за търговска дейност. Брой нива на обекта :1 /едно/. Площ по документ за собственост: 10.96 кв.м. /десет цяло и деветдесет и шест стотни кв.м./ при съседи самостоятелни обекти в сграда на същия етаж: 77195.722.198.1.33; под обекта: 77195.722.198.1.53, 77195.722.198.1.52; над обекта:77195.722.198.1.66; стар идентификатор-няма, ведно със съответните иделни части от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж и САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 77195.722.198.1.33 / седемдесет и седем хиляди сто деветдесет и пет точка седемстотин двадесет и две точка сто деветдесет и осем точка едно точка тридесет и три/, с административен адрес на имота: гр.Хасково, ул."Козлодуй" N 2-4, ет. 0. Самостоятелният обект се намира в сграда N 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 77195.722.198 / седемдесет и седем хиляди сто деветдесет и пет точка седемстотин двадесет и две точка сто деветдесет и осем/. Предназначение на самостятелния обект: за търговска дейност. Брой нива на обекта :1 /едно/. Площ по документ за собственост: 17.40 кв.м. /седемнадесет цяло и четиридесет стотни кв.м./ при съседи самостоятелни обекти в сграда на същия етаж: 77195.722.198.1.34, 77195.722.198.1.32; под обекта: 77195.722.198.1.53, 77195.722.198.1.52; над обекта:77195.722.198.1.66; стар идентификатор-няма, ведно със съответните иделни части от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж, като ДВАТА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТА СА ФУНКЦИОНАЛНО СВЪРЗАНИ

ЧСИ

Име: Николета Маринова Кавакова
Служебен номер: 929
Телефон: 038 62 05 06
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Хасково, ул. Сан Стефано №6, ет. 1
Окръжен съд: Окръжен съд Хасково
Уеб сайт: http://www.kavakova.bg
Виж всички активни обяви за имоти на Николета Маринова Кавакова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4643
  • Продажба на МПС: 212
  • Продажба на имущество: 352