Други

Начална цена: 705600.00 лв. Покажи в EUR

3430 кв.м., Хаджидимитрово
ВИНАРСКА ИЗБА

Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
ЧСИ: Ирина Станева Христова
Срок: от 02.04.2019 до 02.05.2019
Обявяване на: 03.05.2019 09:00
Публикувана на: 27.02.2019 11:32

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ №878 И.ХРИСТОВА О Б Я В Л Е Н И Е Подписаната Ирина С. Христова Частен съдебен изпълнител рег.№878 с район на действие-Ямболски окръжен съд,обявявам на заинтересованите,че съгл.чл.487 ГПК от 02.04.2019г.-до 02.05.2019г. ще се проведе ВТОРА публична продан по изп. дело №.20158780400307, в сградата на РС-Ямбол, като на 03.05.2019 г. в 9.00ч.в зала на ЯРС ще бъдат отворени наддавателните предложения за закупуването на недвижими имоти с цел удовлетворяване вземането на „Общинска банка”АД, а именно: ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА-ВИНАРСКА ИЗБА, представляваща поземлен имот с построените в него сгради през 2002г. и подобрения, а именно: ПИ № 024062 по КВС на с.Хаджидимитрово, общ.Тунджа, обл.Ямболска, на около 1км от пътен възел на АМ „Тракия”с площ 3430квм, предназначен „За хранителната промишленост”, ведно с изградените в него МАСИВНИ СГРАДИ в сключено застрояване със застроена площ от 2200квм-една триетажна, една двуетажна и пет едноетажни сгради с предназначение „винарска изба”.Ел захранването е от собствен трафопост, водоснабдяването-от собствен сондажен кладенец, масивна ограда-каменна зидария и декоративни оградни платна, в голямата си част-асфалтиран. Съседи на имота: ПИ 024074, ПИ 024075, ПИ 024076. Кратко описание на сградите: АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА –Монолитна стоманобетонова скелетна конструкция, антисеизмично осигурена. Плосък покрив - стоманобетонова плоча с топло и хидроизолация. Ефектни външни стени – тухлени, измазани, по северната фасада – облицовка от каменни плочи. В санитарни възли и сервизни помещения – облицовка от фаянсови плочи. Настилки – теракот и ламинирани плоскости. Действащи ел. и В и К инсталации. Луминисцентно осветление. Архитектурно разпределение: Вкопан етаж: зала за дегустация, енотека, абонатна станция, лаборатория с две помещения и коридор, склад, битови стаи, санит. възли, коридор, масивно стълбище. Светла височина 2,70 м. Приземен етаж: фоайе, конферентна зала, търговска зала, канцеларии,битови помещения, санитарни възли, стълбище.Светла височина 2,70м. Втори етаж: предверие – офис на секретарката, офис на управителя, две канцеларии, сервизно помещение, санит. възли,стълбище.Св. височина 2,70м. Трети етаж: представителна зала, серв. помещения, санит. възли. Св.Вис.2,70 м Главен производствен корпус – Конструкция – сглобяема, стоманобетонови фундаменти, колони и стенни елементи. Покрив от стоманени ферми, столици и връзки, антикорозионно обработени, покрити с профилна ЛТ ламарина. Окачен таван с топлоизолация. Под - бетонова настилка с технологични канали. Разпределение – преход от приземно ниво на админ. сграда на запад в корпуса чрез коридор с окачен таван и светла височина 3,70 м, от двете страни на който са разположени по южна фасада - санитарно-битова част от съблекални, коридор и тоалетни; на север-офис. Следва цех за бутилиране с три преходни помещения. С метална преграда помещението за зареждане е отделено от цеха за бутилиране в пластмасови бутилки и помещение за съхраняване на бутилки. Следва отделеното с метална преграда помещение за кашони, предхождащо най-западния склад за готова продукция, който има излаз също на рампата. Тази част е с подови настилки теракотни и саморазливен под, на места повредена и с луминисцентно осветление. Северно от тези помещения и източно от склада за готова продукция са разположени основните производствени помещения: Депозитно-помещение за стабилизация с 6 термоцистерни. Склад за готова продукция – едно помещение на кота 0,00 с излаз на рампата. Конструкция – сглобяема с покрив от стоманени ферми, столици и връзки, покрит с профилна ЛТ ламарина. Под склада за готова продукция се намира цех за вино на кота -3,50 м с вход от депозитното помещение. Монолитна конструкция от стоманобетонови плочи, греди и колони. С преход от цеха за вино е помещението за бъчви. Рампа – открита част към южната фасада на главния корпус с достъп от склада за готова продукция и от цеха за бутилиране. Спиртоварна – самостоятелна висока сграда в северната част на имота, монолитно изпълнение с монтирана технологична дестилационна колона с отделни междинни метални площадки с височина 18,5 м. Котелно и трафопост – сглобяема сграда в северозападната част на главния корпус от две части – котелно със светла височина 6 м на твърдо гориво с две вградени обслужващи помещения и трафопост 20 кV от три помещения с специфично оборудване. Входове от северозападната фасада. Цената,от която ще започне проданта,съгл.чл.485 ГПК е в размер на 705 600 лв. /седемстотин и пет хиляди и шестстотин лева/ без ДДС-земя и сгради, като на облагане подлежи доставката на земя. Имотът е собственост на „Съндайл Уайнъри”ЕООД, за него е вписана възбрана в полза на взискателя и ипотека за обезпечаване вземане в размер на 820000лв. главница, лихви и разноски. Книжата за проданта се намират в кантората на ЧСИ . Книжата за проданта се намират в кантората на ЧСИ . За участие в наддаването се внася задатък 10% от оценката в„Интернешънъл Асет Банк” Ямбол с BIC:IABGBGSF,IBAN:BG74IABG70945000664000. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Предложенията се подават в канцелярията на ДСИ при РС-Ямбол, което се отразява във входящия регистър. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. Не могат да участват в публичната продан:лицата по чл.185 ЗЗД,ЧСИ и работещите при ЧСИ. При придобиване на имота се дължат:местен данък, такса за издаване на постановление за възлагане в размер на 1.8% от достигнатата цена/не по-малко от 60лв. и не повече от 3600лв./, такса за вписване на постановлението за възлагане 0.1% от стойността и за въвод в придобития имот 1.2% от стойността му, но не по-малко от 240лв.с ДДС. За всички преводи на суми над 30000лв., съобразно Закона за мерките срещу изпирането на пари, следва да се подаде декларация: за физически лица-Декларация по чл.4 ал.7 и чл.6, ал.5,т.3 ЗМИТ за произход на средствата, а за юридически лица-Декларация по чл.6 ал.2 ЗМИТ за действителния собственик. Проданта приключва в края на работния ден-02.05.2019г. -17,00ч. Отварянето на наддавателните предложения ще се извърши в зала на РС Ямбол, номерът на която ще бъде обявен от ЧСИ пред деловодството на ДСИ при РС-Ямбол преди отварянето на пликовете. Гр.Ямбол, 27.02.2019г. ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ………..И.Христова

ЧСИ

Име: Ирина Станева Христова
Служебен номер: 878
Телефон: 046 - 623003
E-mail: [email protected]
Адрес: Ямбол, ул. ЖОРЖ ПАПАЗОВ 5, ЕТ. 3
Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Ирина Станева Христова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3472
  • Продажба на МПС: 210
  • Продажба на имущество: 210