Едностаен апартамент

Начална цена: 38432.00 лв. Покажи в EUR

81 кв.м., ЛОВЕЧ
гр. Ловеч, общ. Ловеч, обл. Ловеч, ул. „Инж. Петър Иванчев“ № 3, вх. А, ет. 1, ап. 1

Окръжен съд: Окръжен съд Ловеч
ЧСИ: Велислав Любомиров Петров
Срок: от 05.03.2019 до 05.04.2019
Обявяване на: 08.04.2019 14:00
Публикувана на: 07.03.2019 11:20

Сканирано обявление:

Виж на картата

Описание

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 43952.513.827.1.5 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, петстотин и тринадесет, точка, осемстотин двадесет и седем, точка, едно, точка, пет/ по кадастралните карти и кадастралните регистри на гр. Ловеч, одобрени със Заповед РД – 18 – 10/17.04.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, находящ се в гр. Ловеч, общ. Ловеч, обл. Ловеч, ул. „Инж. Петър Иванчев“ № 3, вх. А, ет. 1, ап. 1, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, с площ от 80.50 кв. метра /осемдесет цяло и петдесет квадратни метра/, състоящ се от две спални, кухня, хол, баня, тоалетна и антре, при граници: двор, Васил Петров Маринов, стълбище двор, отдолу – магазин, отгоре – ведомствен апартамент, ВЕДНО С ПРИЛЕЖАЩИТЕ КЪМ НЕГО ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 4, при граници: двор, Пенко Дулев Гладков, коридор, Васил Петров Маринов И ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ № 7, при граници: двор, Пенко Дулев Гладков, коридор по нотариален акт № 146, т. VI н.д. № 1897/26.04.1975 г., намиращ се в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 43952.513.827 / четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, петстотин и тринадесет, точка, осемстотин двадесет и седем/, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: 43952.513.827.1.6, под обекта: 43952.513.827.1.3, 43952.513.827.1.2, 43952.513.827.1.1, над обекта: 43952.513.827.1.7.
Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 2437/18 по описа на ЧСИ Велислав Петров, рег. № 879

Повече информация и снимки на www.velislavpetrov.com
Лице за контакт в кантората – Светла Тончева, тел. 0876 269 165,
email: [email protected]

ЧСИ

Име: Велислав Любомиров Петров
Служебен номер: 879
Телефон: 068 699 460; 0875 308 460
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Ловеч, бул. "България" № 5, ет. 2
Окръжен съд: Окръжен съд Ловеч
Уеб сайт: http://www.velislavpetrov.com
Виж всички активни обяви за имоти на Велислав Любомиров Петров

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3265
  • Продажба на МПС: 193
  • Продажба на имущество: 223