Магазин

Начална цена: 74300.00 лв. Покажи в EUR

88 кв.м., ПЕРНИК
град Перник, улица Юрий Гагарин, блок 46, вход А, етаж 1

Окръжен съд: Окръжен съд Перник
ЧСИ: Соня Георгиева Димитрова
Срок: от 11.03.2019 до 11.04.2019
Обявяване на: 12.04.2019 09:00
Публикувана на: 08.03.2019 10:01

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА – жилище, апартамент №1 /едно/, преустроен в магазин и кафе сладкарница с идентификатор 55871.514.95.1.1 /пет, пет, осем, седем, едно, точка, пет, едно, четири, точка, девет, пет, точка, едно, точка, едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18-91 от 13.10.2008 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, съгласно схема № 15-17773-06.02.2014 г. на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Перник, находящ се в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 55871.514.95 /пет, пет, осем, седем, едно, точка, пет, едно, четири, точка, девет, пет/– находящ се в гр. Перник, община Перник, област Перник, ул. Юрий Гагарин, блок 46 /четирдесет и шест/, етаж 1 /първи/, вход А, с посочена в документа площ от 88.03 кв.м. /осемдесет и осем цяло и три стотни квадратни метра/, прилежащи части: мазе № 9- 3.08 кв. м. /три цяло и осем стотни квадратни метра/ и 0.76% /нула цяло седемдесет и шест процента/ идеални части от общите части на сградата, брой нива на обекта: 1 /едно/, при граници /съседи/: на същия етаж – обект с идентификатор 55871.514.95.1.2 /пет, пет, осем, седем, едно, точка, пет, едно, четири, точка, девет, пет, точка, едно, точка, две/, под обекта – няма, над обекта – обект с идентификатор 55871.514.95.1.3 /пет, пет, осем, седем, едно, точка, пет, едно, четири, точка, девет, пет, точка, едно, точка, три/.

Тип строителство

  • Панел

Екстри

  • Вода
  • Електрозахранване
  • ТЕЦ

ЧСИ

Име: Соня Георгиева Димитрова
Служебен номер: 752
Телефон: 076 - 602347
E-mail: [email protected]
Адрес: Перник, ул. Райко Даскалов, бл.6, офис №2
Окръжен съд: Окръжен съд Перник
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Соня Георгиева Димитрова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3423
  • Продажба на МПС: 197
  • Продажба на имущество: 232