Земеделска земя

Начална цена: 512.00 лв. Покажи в EUR

3000 кв.м., Стражица
местност "СКАЛАНДЕРЕ"

Окръжен съд: Окръжен съд Велико Търново
ЧСИ: Силвия Велчева Косева
Срок: от 11.03.2019 до 11.04.2019
Обявяване на: 12.04.2019 11:30
Публикувана на: 08.03.2019 12:27

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

1/4 (една четвърт) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с номер 246005, находящ се в землището на гр. Стражица с ЕКАТТЕ 69633, община Стражица, в местността "СКАЛАНДЕРЕ", с площ от 3,000 дка (три декара), начин на трайно ползване: ОВОЩНА ГРАДИНА - ТЕР., вид собственост - частна, категория на земята при неполивни условия - четвърта, съгласно СКИЦА № К05758/23.07.2018 г. на Общинска служба по Земеделие - СТРАЖИЦА, при граници и съседи: имот № 246004 - ОВОЩНА ГРАДИНА-ТЕР. на Надежда Христова Панова, имот № 246006 - ОВОЩНА ГРАДИНА-ТЕР. на насл.на СТЕФАН КОЛЕВ ГЕЦОВ, имот № 246011 – Полски път на Община Стражица; имот № 246002 – Изоставена нива на насл. на МИХАИЛ ПОППЕТКОВ ГЕРОВ, имот № 246003 - ОВОЩНА ГРАДИНА-ТЕР. на ЕТ "КАРТЕЛ-НОТЮ ДОБРЕВ". Върху имота има следните ограничения: 11 електропровод 20 kv. на 10 m от двете страни до крайните проводници или на 11 m от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоражения и засажда високостеблена растителност.. 81 трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичаяне на амортизационния срок.

ЧСИ

Име: Силвия Велчева Косева
Служебен номер: 809
Телефон: 062 - 605080
E-mail: [email protected]
Адрес: Велико Търново, ул. Цанко Церковски No 38, вх.В
Окръжен съд: Окръжен съд Велико Търново
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Силвия Велчева Косева

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3265
  • Продажба на МПС: 193
  • Продажба на имущество: 223