Земеделска земя

Начална цена: 512.00 лв. Покажи в EUR

3000 кв.м., Стражица
мест. "ДЖАНКА"

Окръжен съд: Окръжен съд Велико Търново
ЧСИ: Силвия Велчева Косева
Срок: от 11.03.2019 до 11.04.2019
Обявяване на: 12.04.2019 11:30
Публикувана на: 08.03.2019 12:33

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

1/4 (една четвърт) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с номер 063005, находящ се в землището на гр.Стражица с ЕКАТТЕ 69633, община Стражица, в местността "ДЖАНКА", с площ от 3,000 дка (три декара), начин на трайно ползване: НИВА, вид собственост: частна, категория на земята при неполивни условия: ШЕСТА категория, съгласно СКИЦА № К05759/23.07.2018 г. на Общинска служба по Земеделие - СТРАЖИЦА, при граници и съседи: имот № 063006 – Нива на насл. на Енчо Йордгов Димитров; №063009 – Нива на „ОМЕГА АГРО ИНВЕСТ“ ЕАД; №063004 – Нива на „БИО ВИС“ООД, №063011 -Полски път на Община Стражица.

ЧСИ

Име: Силвия Велчева Косева
Служебен номер: 809
Телефон: 062 - 605080
E-mail: [email protected]
Адрес: Велико Търново, ул. Цанко Церковски No 38, вх.В
Окръжен съд: Окръжен съд Велико Търново
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Силвия Велчева Косева

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3265
  • Продажба на МПС: 193
  • Продажба на имущество: 223