Производствен имот

Начална цена: 68736.00 лв. Покажи в EUR

3925 кв.м., ЛОВЕЧ

Окръжен съд: Окръжен съд Ловеч
ЧСИ: Румен Йорданов Димитров
Срок: от 10.04.2019 до 10.05.2019
Обявяване на: 13.05.2019 14:00
Публикувана на: 11.03.2019 10:08

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43952.76.108, по КК и КР на град Ловеч, одобрени със Заповед РД 18-10/17.04.2007 г. на ИД на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „БИВОЛСКА БАРА", с площ 3925 кв.м., с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: за производство на строителни материали, конструкции и изделия, категория на земята при неполивни условия: 0, стар дентификатор: няма, номер по преходен план 10800, при съседни имоти с идентификатори: 43952.168.109, 43952.76.110, 43952.76.106, 43952.168.24, ведно с построените в имота: СГРАДА с идентификатор 43952.76.108.1, със застроена площ 52 кв.м., брой етажи 1, с предназначение: промишлена сграда, СГРАДА с идентификатор 43952.76.108.2, със застроена площ 117 кв.м., брой етажи 1, с предназначение: промишлена сграда, както и всички трайни подобрения в имота.

ЧСИ

Име: Румен Йорданов Димитров
Служебен номер: 880
Телефон: 068/601137
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Ловеч, ул. "Търговска" 12, хотел "Ловеч", ет.2
Окръжен съд: Окръжен съд Ловеч
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Румен Йорданов Димитров

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3265
  • Продажба на МПС: 193
  • Продажба на имущество: 223