Парцел

Начална цена: 6480.00 лв. Покажи в EUR

532 кв.м., СЛИВЕН
ул. Здравец № 2-а

Окръжен съд: Окръжен съд Сливен
ЧСИ: Павел Иванов Георгиев
Срок: от 16.03.2019 до 16.04.2019
Обявяване на: 17.04.2019 16:00
Публикувана на: 13.03.2019 11:22

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

½ ид.ч. /една втора идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №67338.701.88 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка седемстотин и едно точка осемдесет и осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на изпълнителния директор на АК, целият с площ 532.00 кв.м. /петстотин тридесет и два квадратни метра/, находящ се в гр. Сливен, ул. „Здравец“ № 2- а, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м.), стар идентификатор: няма; номер по предходен план: 318, при граници за целия имот: поземлен имот с идентификатор № 67338.701.89, поземлен имот с идентификатор № 67338.701.192, поземлен имот с идентификатор № 67338.701.87, поземлен имот с идентификатор № 67338.701.85 и поземлен имот с идентификатор № 67338.701.91.

ЧСИ

Име: Павел Иванов Георгиев
Служебен номер: 837
Телефон: 044 633049
E-mail: [email protected]
Адрес: Сливен, ул. Д-р Константин Стоилов No1
Окръжен съд: Окръжен съд Сливен
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Павел Иванов Георгиев

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3421
  • Продажба на МПС: 197
  • Продажба на имущество: 232