Земеделска земя

Начална цена: 11513.58 лв. Покажи в EUR

3092 кв.м., ТРОЯН

Окръжен съд: Окръжен съд Ловеч
ЧСИ: Румен Йорданов Димитров
Срок: от 13.04.2019 до 13.05.2019
Обявяване на: 14.05.2019 14:15
Публикувана на: 13.03.2019 13:54

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

2061.33/3092 ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 73198.97.58, по КК и КР на град Троян, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед РД 18-11/20.04.2007 г. на ИД на АГКК, с адрес на поземления имот местност „МИРЕВСКО", целият с площ 3092 кв.м., с трайно предназначение на територията: земеделска и начин трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: четвърта, стар идентификатор: няма, номер по преходен план 097058, при съседни на имоти с идентификатор: 73198.97.59, 73198.99.16, 73198.97.57, 73198.97.56, който имот съгласно доказателствен нотариален акт е опикан като: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в землището на град Троян, с начин на трайно ползване НИВА, с площ от 3094 кв.м., в местността „Кравая", четвърта категория, при граници и съседи: път на мах."Миревска", наследници на Тодор Керешки, наследници на Петър Станев и наследници на Марко Илиев.

ЧСИ

Име: Румен Йорданов Димитров
Служебен номер: 880
Телефон: 068/601137
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Ловеч, ул. "Търговска" 12, хотел "Ловеч", ет.2
Окръжен съд: Окръжен съд Ловеч
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Румен Йорданов Димитров

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3265
  • Продажба на МПС: 193
  • Продажба на имущество: 223