Земеделска земя

Начална цена: 111.60 лв. Покажи в EUR

499 кв.м., Белиш

Окръжен съд: Окръжен съд Ловеч
ЧСИ: Румен Йорданов Димитров
Срок: от 13.04.2019 до 13.05.2019
Обявяване на: 14.05.2019 14:30
Публикувана на: 13.03.2019 14:00

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

У2 ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03558.100.162, по КК и КР на село Белиш, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед РД 18-26/01.04.2009 г. на ИД на АГКК. Адрес на поземления имот местност „ТИТЬОВ РЪТ", целият с площ 499 кв.м., с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: ливада, категория на земята при неполивни условия: девета, стар идентификатор няма, номер по преходен план 100162, при съседни имоти с идентификатор: 03558.100.160, 03558.100.159, 03558.100.163, 03558.278.3, 03558.100.161

ЧСИ

Име: Румен Йорданов Димитров
Служебен номер: 880
Телефон: 068/601137
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Ловеч, ул. "Търговска" 12, хотел "Ловеч", ет.2
Окръжен съд: Окръжен съд Ловеч
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Румен Йорданов Димитров

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3265
  • Продажба на МПС: 193
  • Продажба на имущество: 223