Къща

Начална цена: 6019.20 лв. Покажи в EUR

73 кв.м., Слатина

Окръжен съд: Окръжен съд Ловеч
ЧСИ: Румен Йорданов Димитров
Срок: от 10.04.2019 до 10.05.2019
Обявяване на: 13.05.2019 14:15
Публикувана на: 13.03.2019 14:10

Сканирано обявление:

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67218.160.478 по КК и КР на с.Слатина, общ.Ловеч, обл.Ловеч, одобрени със Заповед РД-18-49/20.03.2008 г. на ИД на АГКК, с адрес на поземления имот: с.Слатина, п.к.5364, ул. "Бенковски" № 6, с площ 660 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), стар идентификатор: няма, номер по предходен план 478, квартал 73, парцел 5, при съседни имоти с идентификатори: 67218.160.479, 67218.160.822, 67218.160.477, 67218.160.809, ведно с построените върху него: СГРАДА с идентификационен номер 67218.160.478.1, с предназначение жилищна сграда - еднофамилна, със застроена площ 73 кв.м., брой етажи 1 и СГРАДА с идентификационен номер 67218.160.478.2, с предназначение селскостопанска сграда, със застроена площ 39 кв.м., брой етажи 1, както и всички трайни подобрения в имота.

ЧСИ

Име: Румен Йорданов Димитров
Служебен номер: 880
Телефон: 068/601137
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Ловеч, ул. "Търговска" 12, хотел "Ловеч", ет.2
Окръжен съд: Окръжен съд Ловеч
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Румен Йорданов Димитров

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3265
  • Продажба на МПС: 193
  • Продажба на имущество: 223