Производствен имот

Начална цена: 340982.00 лв. Покажи в EUR

3000 кв.м., ДУПНИЦА
ул. „Труд” № 10

Окръжен съд: Окръжен съд Кюстендил
ЧСИ: Елица Боянова Христова
Срок: от 22.03.2019 до 22.04.2019
Обявяване на: 23.04.2019 10:15
Публикувана на: 14.03.2019 10:58

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификационен номер 68789.611.169 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район шестстотин и единадесет, имот сто шестдесет и девет/ по кадастрална карта ня гр. Дупница, одобрена със заповед № 300-5-56/30.07.2004г. на Агенция по кадастър, изменена със заповед № КД-14-10-104/26.11.2007г. на Началник Служба по геодезия, картография и кадастър гр.Кюстендил, ЕКАТТЕ 68789, с адм. адрес: град Дупница, обшина Дупница, област Кюстендил, ул. „Труд” № 10, с площ по кадастрална карта на имота от 3000.00 /три хиляди/ квадратни метра, трайно предназначение: "Урбанизирана", начин на трайно ползване: “ниско застрояване”, стар идентификатор квартал 13 /тринадесет/, при съседи: имот № 68789.611.170, имот № 68789.611.119, имот с № 68789.611.42 и имот с № 68789.611.165, ВЕДНО с построените в имота СГРАДА с идентификационен номер 68789.611.169.1 /земялище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район шестстотин и единадесет, имот сто шестдесет и девет, сграда едно/ със застроена плащ по кад. карта от 239.00 /двеста тридесет и девет/ кв.м., предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, брой етажи: 1 /един/, СГРАДА с идентификатор 88789.611.169.2 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин, кадастрален район шестстотин и единадесет, имот сто шестдесет и девет, сграда две/, със застроена площ по кад. карта от 138.00 /сто тридесет и осем/ кв.м., предназначение: Друг вид производствена, складова, инфаструктурна сграда, брой етажи: 1 /един/; СГРАДА с идентификационен номер 68789.611.169.3 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин, кадастрален район шестстотин и единадесет, имот сто шестдесет и девет, сграда три/ със застроена площ по кад. карта от 249.00 /двеста четиридесет и девет/ квадратни метра, предназначение: Друг вид сграда за обитаване, брой етажи: 1 /един/; СГРАДА с идентификационен номер 68789.611.169.4 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район шестстотин и единадесет, имот сто шестдесет и девет, сграда четири/ със застроена площ по кад. карта от 109.00 /сто и девет/ квадратни метра, предназначение: “Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда”, брой етажи: 2 /два/ и СГРАДА с идентификационен номер 68789.611.169.6 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район шестстотин и единадесет, имот сто шестдесет и девет, сграда шест/ със застроена плот по кад. карта от 47,00 /четиридесет и седем/ квадратни метра, предназначение: “Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, брой етажи: 1 /един/, които сгради съгпасно доказателствен акт - нотариален акт № 103, том IV, рег. № 9907, дело № 849/2008 год. на Луиза Стоева - нотариус с район на действие PC - Дупница, вписана под рег. № 527 на НК на РБ са идентични с производствено – битов комплекс, включващ няколко корпуса: 1. Корпус I /едно/ - едноетажна масивна сграда - столова с кухня и складова част към нея, със следното разпраделение: входно Фоайе, стая за жената, санитарен възел, умивалня, столова, кухня, кухненски блок - умивалня, столова, кухня. подг. яйца, риба, зеленчуци, месо, хладилна камера, вентилационно помещение, склад за сухи продукти, коридор, аусгус, санитарен възел; 2. Корпус II /две/ - едноетажна, масивна сграда - битова с разположени в нея помещения за мъже и жени, душове. WC, аусгус, метли, коридор; 3. Корпус III /три/ - едноетажна масивна сграда - производствено- складова част, със обособени в нея склад за суровини, работно помещение, помещение на началник цех, главно ел.табло. пещ, склад за химикали, помпено помещение, опаковачно, склад - готова продукция, вентилационно помещение, коридор; 4. Контролнопоопусквателен пункт /КПП/, малък паркинг; 5. Двуетажна масивна сграда с гредоред, година построяване 1960 год., с обща застроена площ от 99.50 /деветдесет и девет цяло и петдесет и пет стотни/ квадратни метра и РЗП от 199,00 /сто деветдесет и девет/ квадратни метра, състояща се от сутерен, етаж и складово помещение. Забележка: При извършеният опис на имота се установява, че в него има изграден и бетонов резервоар за вода за противопожарни нужди с шахта към него с обща площ от 117. 00 кв.м. и дълбочина от 1.50 м.

Тип строителство

  • Тухла

Екстри

  • Вода
  • Електрозахранване
  • Регулация

ЧСИ

Име: Елица Боянова Христова
Служебен номер: 743
Телефон: 078/55 43 44; 0 895 474 399
E-mail: [email protected]
Адрес: Кюстендил, ул. Полк. Стефан Манов No7, ет.3, офиси 9, 10
Окръжен съд: Окръжен съд Кюстендил
Уеб сайт: http://www.elitsa-hristova.com
Виж всички активни обяви за имоти на Елица Боянова Христова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3421
  • Продажба на МПС: 197
  • Продажба на имущество: 232