Други

Начална цена: 48000.00 лв. Покажи в EUR

570 кв.м., САМОКОВ
ул. "Христо Максимов" № 37 - Производствен корпус № 3

Окръжен съд: Софийски окръжен съд
ЧСИ: Наталия Благоева Дангова
Срок: от 18.03.2019 до 18.04.2019
Обявяване на: 19.04.2019 10:45
Публикувана на: 14.03.2019 15:55

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Сграда с идентификатор № 65231.902.588.19 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-3/27.01.2005г. на Изпълнителния директор на АК, с адрес на сградата: гр.Самоков, ул. „Христо Максимов” №37 с площ от 570 кв.м., брой етажи: 1 /един/, предназначение: Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, която сграда по документ за собственост представлява част от Производствен корпус 3, с година на построяване 1965г., заедно с прилежащия към сградата терен, от поземлен имот с идентификатор № 65231.902.588, в който е построена същата, целият с площ от 26169 кв.м., урбанизирана територия, за друг вид застрояване, при съседи на поземления имот, имоти с идентификатори: 581, 587, 566, 320, 591, 604. Описаната по-горе сграда с идентификатор № 65231.902.588.19, е част от Производствен корпус 3, с година на построяване 1965 с ПМ - полумасивна конструкция и с РЗП 1356 кв. м., който освен самостоятелен обект с идентификатор № 65231.902.588.19, включва още самостоятелни обекти с идентификатори № 65231.902.588.15 със застроена площ от 82 кв. м. по скица, брой етажи 2 /два/, предназначение: Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, №65231.902.588.16 със застроена площ от 356 кв. м. по скица, брой етажи 2 /два/, предназначение: Промишлена сграда, № 65231.902.588.17 със застроена площ от 171 кв. м. по скица, брой етажи 2 /два/, предназначение: Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда и №65231.902.588.18 със застроена площ от 192 кв. м. по скица, брой етажи 2 /два/, предназначение: Промишлена сграда, като самостоятелни обекти № 65231.902.588.16 и № 65231.902.588.18, са реституирани.

ЧСИ

Име: Наталия Благоева Дангова
Служебен номер: 793
Телефон: 0722 - 60345
E-mail: [email protected]
Адрес: Самоков, ул. Отец Паисий No1, ет.1, ап.4
Окръжен съд: Софийски окръжен съд
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Наталия Благоева Дангова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3265
  • Продажба на МПС: 193
  • Продажба на имущество: 223