Парцел

Начална цена: 320.00 лв. Покажи в EUR

332 кв.м., Драгомир
местност "Куши Кър"

Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
ЧСИ: Петко Стефанов Илиев
Срок: от 18.03.2019 до 18.04.2019
Обявяване на: 19.04.2019 12:00
Публикувана на: 14.03.2019 16:35

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ИМОТ № 084083 (нула, осем, четири, нула, осем, три) по плана на село Драгомир, община Съединение, ЕКАТТЕ 23426, област Пловдив, находящ се в село Драгомир, община Съединение, ЕКАТТЕ 23426, област Пловдив, местността ,,Куши Кър“, с площ от 0,332 дка (триста тридесет и два квадратни метра), с начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: четвърта, при граници на имота: имот № 084030 – стопански двор, имот № 084085 – нива, имот № 000731 – път IV клас и имот № 000643 – полски път, ВЕДНО с всички подобрения и приращения в имот № 084083.

ЧСИ

Име: Петко Стефанов Илиев
Служебен номер: 821
Телефон: 032 – 632224; 032-622347
E-mail: [email protected]
Адрес: Пловдив, ул. 4 януари No34Б
Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Петко Стефанов Илиев

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3424
  • Продажба на МПС: 197
  • Продажба на имущество: 232