Земеделски имот

Начална цена: 0.00 лв. Покажи в EUR

0 кв.м., САНДАНСКИ

Окръжен съд: Окръжен съд Благоевград
ЧСИ: Александър Борисов Цанковски
Срок: от 15.03.2019 до 15.04.2019
Обявяване на: 16.04.2019 14:00
Публикувана на: 15.03.2019 10:01

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

1). 1/4(една четвърт) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: 65334.5.5, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Лозе, с площ от 3 000кв.м., ЕКАТТЕ: 65334, в кадастрален район: 5, по кадастралната карта на гр. Сандански. Номер по предходен план: 005005. Съседи: 65334.6.317; 65334.5.4; 65334.5.1; 65334.5.17; Адрес на имота: м. Могилата, землището на гр. Сандански Начална цена 1 446лв./ хиляда четиристотин четиридесет и шест лева./ 2). 1/4(една четвърт) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: 65334.44.3, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Лозе, с площ от 8 499кв.м., ЕКАТТЕ: 65334, в кадастрален район: 44, по кадастралната карта на гр. Сандански. Номер по предходен план: 044003. Съседи: 65334.44.2; 65334.193.7; 65334.193.6; 65334.44.7; 65334.44.6; 65334.44.9; 65334.44.5; 65334.44.8; 65334.193.342; Адрес на имота: м. Свинарника, землището на гр. Сандански Начална цена 3 866лв. /три хиляди осемстотин шестдесет и шест лева./ 3). 1/4(една четвърт) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: 65334.58.9, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, с площ от 4 000кв.м., ЕКАТТЕ: 65334, в кадастрален район: 58, по кадастралната карта на гр. Сандански. Номер по предходен план: 058009. Съседи: 65334.58.35; 65334.58.29; 65334.58.44; 65334.58.8; 65334.58.36; Адрес на имота: м. Горни орман, землището на гр. Сандански Начална цена 1 757лв. /хиляда седемстотин петдесет и седем лева./ 4). 1/4(една четвърт) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: 65334.115.40, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, с площ от 2 000кв.м., ЕКАТТЕ: 65334, в кадастрален район: 115, по кадастралната карта на гр. Сандански. Номер по предходен план: 115040. Съседи: 65334.115.59; 65334.115.41; 65334.115.44; 65334.115.45; 65334.115.39; Адрес на имота: м. Ушите, землището на гр. Сандански Начална цена 1 101лв. /хиляда сто и един лева./ 5). 1/4(една четвърт) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: 65334.80.4, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Овощна градина, с площ от 4 000кв.м., ЕКАТТЕ: 65334, в кадастрален район: 80, по кадастралната карта на гр. Сандански. Номер по предходен план: 080004. Съседи: 65334.80.3; 65334.80.12; 65334.80.11; 65334.80.5; 65334.237.73; Адрес на имота: м. Речичка река, землището на гр. Сандански Начална цена 2 061лв./две хиляди и шестдесет и един лева./ ЗА ВСЕКИ ОТ ИМОТИТЕ СЕ ПОДАВА ОТДЕЛНО НАДДАВАТЕЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

ЧСИ

Име: Александър Борисов Цанковски
Служебен номер: 701
Телефон: 073 - 831138
E-mail: [email protected]
Адрес: Благоевград, ул."Христо Татарчев"№38, вх.А, ет.1, ап.1А
Окръжен съд: Окръжен съд Благоевград
Уеб сайт: http://tsankovski.com/
Виж всички активни обяви за имоти на Александър Борисов Цанковски

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3421
  • Продажба на МПС: 197
  • Продажба на имущество: 232