Парцел

Начална цена: 8080.00 лв. Покажи в EUR

616 кв.м., БАЛЧИК
местност Кулака

Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
ЧСИ: Николай Петров Ников
Срок: от 22.03.2019 до 22.04.2019
Обявяване на: 23.04.2019 09:00
Публикувана на: 15.03.2019 10:07

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Недвижим имот, находящ се в гр. Баличк, общ. Балчик, обл. Добрич, местност Кулака, ул. 11 №32, представляващ: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №02508.9.262 /нула, две, пет, нула, осем, точка, девет, точка, две, шест, две/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-5/04.02.2004г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със Заповед: ККР-10-08-182/14.06.2004г. на Началник на СГКК-Добрич, с площ по скица от 616 кв.м. /шестстотин и шестнадесет квадратни метра/, а по акт за собственост - 600кв.м. /шестстотин квадратни/ Трайно предназначение на територията: урбанизирана, Начина на трайно ползване: За ниско застрояване /10м./, стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: 92, при съседи: 02508.9.411, 02508.9.266, 02508.9.264, 02508.9.263, 02508.9.249, 02508.9.250, 02508.9.261.

ЧСИ

Име: Николай Петров Ников
Служебен номер: 810
Телефон: 058 - 621177
E-mail: [email protected]
Адрес: Добрич, ул. България №1, ет.2, офис 205
Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
Уеб сайт: http://www.nikov810.com
Виж всички активни обяви за имоти на Николай Петров Ников

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3421
  • Продажба на МПС: 197
  • Продажба на имущество: 232