Земеделски имот

Начална цена: 2800.00 лв. Покажи в EUR

847 кв.м., ДОБРИЧ
местност лозя Минково

Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
ЧСИ: Николай Петров Ников
Срок: от 22.03.2019 до 22.04.2019
Обявяване на: 23.04.2019 09:00
Публикувана на: 15.03.2019 10:14

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

1/2 идеална част от недвижим имот, находящ се в гр. Добрич, общ. Добрич, обл. Добрич, местност лозя Минково, представляващ: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №72624.280.165 /седем, две, шест, две, четири, точка, две, осем, нула, точка, едно, шест, пет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ по скица - 847кв.м. /осемстотин четиридесет и седем квадратни метра/, Трайно предназначение на територията: земеделска, Начина на трайно ползване: Лозе, категория на земята при неполивни условия: 0, стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: 165, ведно с построената в имота Сграда с идентификатор 72624.280.165.1, със застроена площ от 13кв.м., брой етажи 1, предназначение: Друг вид сграда за обитаване, при съседи на поземления имот: 72624.280.715, 72624.280.166, 72624.280.713, 72624.280.164.

ЧСИ

Име: Николай Петров Ников
Служебен номер: 810
Телефон: 058 - 621177
E-mail: [email protected]
Адрес: Добрич, ул. България №1, ет.2, офис 205
Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
Уеб сайт: http://www.nikov810.com
Виж всички активни обяви за имоти на Николай Петров Ников

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3420
  • Продажба на МПС: 197
  • Продажба на имущество: 232