Етаж от къща

Начална цена: 44640.00 лв. Покажи в EUR

111 кв.м., ДЕВИН
гр. Девин, ул. "Опълченска" № 6, ет. 1, ап. 1

Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
ЧСИ: Тодор Стефанов Витанов
Срок: от 18.03.2019 до 18.04.2019
Обявяване на: 19.04.2019 14:00
Публикувана на: 15.03.2019 12:14

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ЦЕЛИЯТ ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ с площ 90 /деветдесет/ квадратни метра, ЗАЕДНО с ½ /една втора/ идеална част от ИЗБЕНИЯ ЕТАЖ от МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, ПЪРВИ ЕТАЖ от ЖИЛИЩНА ПРИСТРОЙКА към сградата с площ от 31 /триста и един/ кв. м. и принадлежащото избено помещение от пристройката, ВЕДНО С приспадащите се идеални части от общите части на жилищната сграда и пристройката и от правото на строеж върху имота в който са построени, представляващ съсобствен имот, а именно: имот пл. № 1006 /хиляда и шести/, за който е отреден УПИ III-1006 /трети за хиляда и шести/ в квартал 66 /шестдесет и шести/ по плана гр. Девин, община Девин, област Смолян /заповед № РД1004/06.10.1980г./ с площ на имота от 673 /шестстотин седемдесет и три/ кв. м. при граници на имота: изток - улица; запад - УПИ XXV - 1007 - н-ци на Петър Клинчев; север - УПИ II - 1004 - н-ци на Д. Цветков и Т. Петковски; юг-УПИIX – 1009 - Захари Кашеров, заедно с приспадащите се идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху земята.

ЧСИ

Име: Тодор Стефанов Витанов
Служебен номер: 918
Телефон: 0301 81 - 101
E-mail: [email protected]
Адрес: Смолян, гр.Смолян, ул. Дичо Петров №38, ет. 1, офис
Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Тодор Стефанов Витанов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3421
  • Продажба на МПС: 197
  • Продажба на имущество: 232