Многостаен апартамент

Начална цена: 48000.00 лв. Покажи в EUR

92 кв.м., СЛИВЕН
ул. Димитър Пехливанов-Добрович № 16, ет. 3, ап. 9

Окръжен съд: Окръжен съд Сливен
ЧСИ: Павел Иванов Георгиев
Срок: от 16.03.2019 до 16.04.2019
Обявяване на: 17.04.2019 16:00
Публикувана на: 15.03.2019 14:03

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 67338.508.103.1.9 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и осем точка сто и три точка едно точка девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, с адрес на имота гр. Сливен, ул. „Димитър Пехливанов-Добрович”, № 16 /шестнадесет/, ет. 3 /три/, ап. 9 /девет/, разположен в сграда № 1 /едно/, находяща се в поземлен имот с идентификатор № 67338.508.103 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и осем точка сто и три/, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта 1 /едно/, с площ по документ за собственост 91,82 кв.м. /деветдесет и едно цяло и осемдесет и две стотни квадратни метра/, при следните съседни самостоятелни обекти: на същия етаж - № 67338.508.103.1.10, под обекта - № 67338.508.103.1.6, над обекта – няма, ведно с прилежащите към жилището 7,54 % /седем цяло и петдесет и четири стотни процента/ идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 12,07 кв.м. /дванадесет цяло и седем стотни квадратни метра/ от общите части на сградата.

ЧСИ

Име: Павел Иванов Георгиев
Служебен номер: 837
Телефон: 044 633049
E-mail: [email protected]
Адрес: Сливен, ул. Д-р Константин Стоилов No1
Окръжен съд: Окръжен съд Сливен
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Павел Иванов Георгиев

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3424
  • Продажба на МПС: 197
  • Продажба на имущество: 232