Магазин

Начална цена: 76104.00 лв. Покажи в EUR

45 кв.м., РУСЕ
кв. Възраждане, ул. „Плиска” № 94/деветдесет и четири/, ет. 0 /нула/, обект 1/едно/

Окръжен съд: Окръжен съд Русе
ЧСИ: Васил Петров Николов
Срок: от 30.04.2019 до 30.05.2019
Обявяване на: 31.05.2019 09:00
Публикувана на: 30.03.2019 06:25

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

І. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.1.183.2.13 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, едно, точка, сто осемдесет и три, точка, две, точка, тринадесет/, с адрес на имота: гр. Русе, кв. Възраждане, ул. „Плиска” № 94/деветдесет и четири/, ет. 0 /нула/, обект 1/едно/, който самостоятелен обект се намира в сграда № 2/две/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.1.183/шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, едно, точка, сто осемдесет и три/; предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност; брой нива на обекта: 1 /един/; посочена в документа площ: 45.20 кв.м./четиридесет и пет квадратни метра и двадесет квадратни дециметра/; прилежащи части:0.575 %/нула цяло и петстотин седемдесет и пет хилядни процента/ идеални части от сградата и от правото на строеж върху поземления имот, в който е построена сградата; ниво: 1 /едно/, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 63427.1.183.2.14; под обекта: няма; над обекта: няма; стар идентификатор: 63427.1.183.2.12, представляващ МАГАЗИН № 1/едно/ на партерен етаж в ЖСК „Домостроител”, ул. „Плиска” № 94/деветдесет и четири/, гр. Русе, със застроена площ: 45.20 кв.м./четиридесет и пет квадратни метра и двадесет квадратни дециметра/; състоящ се от търговска зала, склад и санитарен възел, при граници: ул. „Плиска”, магазин № 2, ж. блок и терен. Собственост на „ИЛЕЙН ИНВЕСТМЪНТ” ЕООД, ЕИК 117691107 Начална цена, от която ще започне публичната продан: 76 104 лв. ІІ. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.1.183.2.14 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, едно, точка, сто осемдесет и три, точка, две, точка, четиринадесет/, с адрес на имота: гр. Русе, кв. Възраждане, ул. „Плиска” № 94/деветдесет и четири/, ет. 0 /нула/, обект 2/две/, който самостоятелен обект се намира в сграда № 2/две/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.1.183/шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, едно, точка, сто осемдесет и три/; предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност; брой нива на обекта: 1 /един/; посочена в документа площ: 55.88 кв.м./петдесет и пет квадратни метра и осемдесет и осем квадратни дециметра/; прилежащи части: 0.711 %/нула цяло и седемстотин и единадесет хилядни процента/ идеални части от сградата и от правото на строеж върху поземления имот, в който е построена сградата; ниво: 1 /едно/, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 63427.1.183.2.13, 63427.1.183.2.15; под обекта: няма; над обекта: няма; стар идентификатор: 63427.1.183.2.12, представляващ МАГАЗИН № 2/две/ на партерен етаж в ЖСК „Домостроител”, ул. „Плиска” № 94/деветдесет и четири/, гр. Русе, със застроена площ: 55.88 кв.м./петдесет и пет квадратни метра и осемдесет и осем квадратни дециметра/; състоящ се от търговска зала, склад и санитарен възел, при граници: ул. „Плиска”, магазин № 3, ж. блок, терен, магазин № 1. Собственост на „ИЛЕЙН ИНВЕСТМЪНТ” ЕООД, ЕИК 117691107 Начална цена, от която ще започне публичната продан: 94 176 лв. ІІІ. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.1.183.2.15 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, едно, точка, сто осемдесет и три, точка, две, точка, петнадесет/, с адрес на имота: гр. Русе, кв. Възраждане, ул. „Плиска” № 94/деветдесет и четири/, ет. 0 /нула/, обект 3/три/, който самостоятелен обект се намира в сграда № 2/две/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.1.183/шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, едно, точка, сто осемдесет и три/; предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност; брой нива на обекта: 1 /един/; посочена в документа площ: 50.95 кв.м./петдесет квадратни метра и деветдесет и пет квадратни дециметра/; прилежащи части: 0.648 %/нула цяло и шестстотин и четиридесет и осем хилядни процента/ идеални части от сградата и от правото на строеж върху поземления имот, в който е построена сградата; ниво: 1 /едно/, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 63427.1.183.2.14, 63427.1.183.2.3; под обекта: няма; над обекта: няма; стар идентификатор: 63427.1.183.2.12, представляващ МАГАЗИН № 3/три/ на партерен етаж в ЖСК „Домостроител”, ул. „Плиска” № 94/деветдесет и четири/, гр. Русе, със застроена площ: 50.95 кв.м./петдесет квадратни метра и деветдесет и пет квадратни дециметра/; състоящ се от търговска зала, склад и санитарен възел, при граници: ул. „Плиска”, магазин № 4, магазин № 2 и лекарски кабинет. Собственост на „ИЛЕЙН ИНВЕСТМЪНТ” ЕООД, ЕИК 117691107 Начална цена, от която ще започне публичната продан: 85 824 лв. Към момента на описа и оценката, трите самостоятелни обекта, представляват един магазин на партерен етаж

ЧСИ

Име: Васил Петров Николов
Служебен номер: 914
Телефон: 082 592 096
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Русе, ул. Георги Сава Раковски №13, ет.1
Окръжен съд: Окръжен съд Русе
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Васил Петров Николов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3322
  • Продажба на МПС: 159
  • Продажба на имущество: 254