Земеделски имот

Начална цена: 1800.00 лв. Покажи в EUR

1000 кв.м., Дебрене
местност "Овес тарла"

Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
ЧСИ: Николай Петров Ников
Срок: от 30.04.2019 до 30.05.2019
Обявяване на: 31.05.2019 09:00
Публикувана на: 03.04.2019 10:07

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Недвижим имот, находящ се в с.Дебрене, общ. Добрич, обл.Добрич, местност "Овес тарла", представляващ, Поземлен имот с идентификатор №20359.19.58, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-194/14.08.2017г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 1000кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Лозе, категория на земята при неполивни условия: трета, номер по предходен план: 019058, при съседи: 20359.19.59, 20359.19.57, 20359.19.138, 20359.19.34, 20359.19.33, 20359.19.32. Върху имота има следните ограничения: 81 трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл.18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок; запазено право на ползване върху имота от Венцислав Йорданов Великов до навършване на пълнолетие на роденото през време на брака между съделителите тяхно дете Антон Венциславов Великов и по-точно до 08.04.2021г.

ЧСИ

Име: Николай Петров Ников
Служебен номер: 810
Телефон: 058 - 621177
E-mail: [email protected]
Адрес: Добрич, ул. България №1, ет.2, офис 205
Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
Уеб сайт: http://www.nikov810.com
Виж всички активни обяви за имоти на Николай Петров Ников

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3322
  • Продажба на МПС: 159
  • Продажба на имущество: 254