Парцел

Начална цена: 1308.38 лв. Покажи в EUR

1180 кв.м., Дряновец
ул. Рибарица № 3

Окръжен съд: Окръжен съд Русе
ЧСИ: Милкана Борисова Македонска
Срок: от 29.04.2019 до 29.05.2019
Обявяване на: 30.05.2019 09:00
Публикувана на: 04.04.2019 09:12

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ IV - 2 /четири римско, две арабско/, в квартал 24 /двадесет и четири/ по регулационния план на село Дряновец, община Бяла, област Русе, с площ от 1180 кв.м. /хиляда сто и осемдесет квадратни метра/, с адрес улица Рибарица № 3 /три/, заедно с построените в него ЖИЛИЩНА СГРАДА с разгъната застроена площ от 101 кв.м. /сто и един квадратниметра/, ЛЯТНА КУХНЯ със застроена площ от 11 кв.м. /единадесет квадратни метра/, НАВЕС С ОГРАДНИ СТЕНИ със застроена площ от 30 кв.м. /тридесет квадратни метра/, НАВЕС С ОГРАДНИ СТЕНИ със застроена площ от 15 кв.м. /петнадесет квадратни метра/, НАВЕС С ОГРАДНИ СТЕНИ със застроена площ 10 кв.м. /десет квадратни метра/ и ВТОРОСТЕПЕННА СГРАДА със застроена площ от 15 кв.м. /петнадесет квадратни метра/, при граници и съседи на имота: от трите страни улици, УПИ III-2 ЗАБЕЛЕЖКА: СГРАДИТЕ СА ОПИСАНИ В НОТАРИАЛЕН АКТ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ № 69, Т. 11, ДЕЛО № 2076 ОТ 20.07.2010 Г. НА СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯ - БЯЛА, НО ПРИ ОГЛЕД НА МЯСТО СЕ УСТАНОВИ, ЧЕ СА СЪБОРЕНИ

ЧСИ

Име: Милкана Борисова Македонска
Служебен номер: 831
Телефон: 082 - 828839, 0892260747
E-mail: [email protected]
Адрес: Русе, ул. Борисова No23, ет.1
Окръжен съд: Окръжен съд Русе
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Милкана Борисова Македонска

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3427
  • Продажба на МПС: 167
  • Продажба на имущество: 256