Склад

Начална цена: 14200.00 лв. Покажи в EUR

168 кв.м., ХАСКОВО
ул. "Подем" № 9, ет. 0

Окръжен съд: Окръжен съд Хасково
ЧСИ: Калинка Стайкова Араклиева
Срок: от 03.05.2019 до 03.06.2019
Обявяване на: 04.06.2019 10:30
Публикувана на: 09.04.2019 11:25

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 77195.729.153.1.7 /седемдесет и седем хиляди сто деветдесет и пет, точка, седемстотин двадесет и девет, точка, сто петдесет и три, точка, едно, точка, седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Хасково, общ.Хасково, обл.Хасково, одобрени със Заповед № РД-18-63/05.10.2006 г. на Изп. директор на АК, с административен адрес: гр.Хасково, ул.„Подем” № 9, ет.0, който самостоятелен обект попада в сграда с идентификатор 77195.729.153.1 /седемдесет и седем хиляди сто деветдесет и пет, точка, седемстотин двадесет и девет, точка, сто петдесет и три, точка, едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 77195.729.153 /седемдесет и седем хиляди сто деветдесет и пет, точка, седемстотин двадесет и девет, точка, сто петдесет и три/, с предназначение на самостоятелния обект: За склад, брой нива на обекта: 1, със застроена площ: 168 кв.м. /сто шестдесет и осем квадратни метра/, ниво: 1, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: № 77195.729.153.1.6, под обекта: няма, над обекта: № 77195.729.153.1.4, № 77195.729.153.1.5, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху мястото - ПРИ НАЧАЛНА ЦЕНА – 14 200 лв./четиринадесет хиляди и двеста лева/.

ЧСИ

Име: Калинка Стайкова Араклиева
Служебен номер: 771
Телефон: 038 - 626662
E-mail: [email protected]
Адрес: Хасково, ул. Преслав № 31, ет.3, оф.12
Окръжен съд: Окръжен съд Хасково
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Калинка Стайкова Араклиева

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3367
  • Продажба на МПС: 167
  • Продажба на имущество: 256