Земеделска земя

Начална цена: 226.80 лв. Покажи в EUR

2612 кв.м., Ъглен

Окръжен съд: Окръжен съд Ловеч
ЧСИ: Румен Йорданов Димитров
Срок: от 05.05.2019 до 05.06.2019
Обявяване на: 06.06.2019 14:30
Публикувана на: 12.04.2019 09:21

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

1/2 ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 103003, находящ се в землището на с.Ъглен, общ.Луковит, с ЕКАТТЕ 85010, целият с площ 2.612 дка., с начин на трайно ползване пасище, мера, четвърта категория на земята, при неполивни условия, който имот се намира в местността "АТАНАСОВСКИ ВРЪХ", при граници и съседи: имот № 000081 - полски път на Община Луковит, имот № 103002 - пасище, мера на „Петров - Ценко Петров" ЕТ, имот № 237017 - залесена терит. на Танислава Атанасова Василева. .

ЧСИ

Име: Румен Йорданов Димитров
Служебен номер: 880
Телефон: 068/601137
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Ловеч, ул. "Търговска" 12, хотел "Ловеч", ет.2
Окръжен съд: Окръжен съд Ловеч
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Румен Йорданов Димитров

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3430
  • Продажба на МПС: 167
  • Продажба на имущество: 256