Къща

Начална цена: 92145.60 лв. Покажи в EUR

102 кв.м., СМОЛЯН
ул. Иван Карастойков № 13

Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
ЧСИ: Петко Иванов Мачкърски
Срок: от 04.05.2019 до 04.06.2019
Обявяване на: 05.06.2019 10:00
Публикувана на: 12.04.2019 10:49

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67653.922.234 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед 300-5-26/28.04.2004г. На Изпълнителния директор на АГКК, с площ 156 кв.м /сто петдесет и шест квадратни метра/, и адрес гр. Смолян, ул. Иван Карастойков № 13, с предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), при граници и съседи на имота: 67653.922.234, 67653.922.664, 67653.922.233, 67653.922.650, ВЕДНО с построената в поземления имот ЧЕТИРИЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 67653.922.234.1, със застроена площ от 102 кв.м /сто и два квадратни метра/, състояща се от ГАРАЖ със застроена площ от 24.50 кв.м /двадесет и четири квадратни метра и петдесет стотни/, СУТЕРЕНЕН ЕТАЖ със застроена площ от 66.80 кв.м /шестдесет и шест квадратни метра и осемдесет стотни/, ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ със застроена площ от 93.48 кв.м /деветдесет и три квадратни метра и четирдесет и осем стотни/, ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ със застроена площ 123 кв.м /сто двадесет и три квадратни метра/, ТАВАНСКИ ЕТАЖ със застроена площ от 97 кв.м /деветдесет и седем квадратни метра/ и ОТКРИТА ТЕРАСА със застроена площ от 18 кв.м /осемнадесет квадратни метра/.

ЧСИ

Име: Петко Иванов Мачкърски
Служебен номер: 881
Телефон: 0301 81 230
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Смолян, ул. Бузлуджа № 11, ет.2, офис 12, Бизнес център – Смолян
Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Петко Иванов Мачкърски

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3368
  • Продажба на МПС: 167
  • Продажба на имущество: 256