Парцел

Начална цена: 10324.80 лв. Покажи в EUR

1349 кв.м., РАДНЕВО

Окръжен съд: Окръжен съд Стара Загора
ЧСИ: Гергана Димитрова Илчева
Срок: от 27.05.2019 до 27.06.2019
Обявяване на: 28.06.2019 10:00
Публикувана на: 12.04.2019 14:06

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 61460.503.189 (шестдесет и една хиляди четиристотин и шестдесет, точка, петстотин и три, точка, сто осемдесет и девет), находящ се в град Раднево, община Раднево, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-12/29.04.2005 г. на Изпълнителния директор на Агенция по кадастъра, с адрес: гр. Раднево, с площ от 1 349 кв.м. (хиляда триста четиридесет и девет квадратни метра), с трайно предназначение: Урбанизирана територия, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 метра), с номер по предходен план: 61460.503.104 (шестдесет и една хиляди четиристотин и шестдесет, точка, петстотин и три, точка, сто и четири), квартал 142 (сто четиридесет и две), парцел: VII-1434 (седми, отреден за имота планоснимачен номер хиляда четиристотин тридесет и четири), представляващ по акт за собственост дворно място, находящо се в град Раднево, с площ от 1 349 кв.м. (хиляда триста четиридесет и девет квадратни метра), съставляващо урегулиран поземлен имот VII-1434 (седми, отреден за имота планоснимачен номер хиляда четиристотин тридесет и четири), в квартал 142 (сто четиридесет и две) по плана града, при съседи на имота по кадастрална карта: 61460.503.105, 61460.503.107, 61460.503.190 и при граници на имота по нотариален акт: улица, улица и имоти VIII-1436, V-1436, VI-1433.

ЧСИ

Име: Гергана Димитрова Илчева
Служебен номер: 765
Телефон: 042 - 250113
E-mail: [email protected]
Адрес: Стара Загора, ул. Поп Минчо Кънчев №71
Окръжен съд: Окръжен съд Стара Загора
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Гергана Димитрова Илчева

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3326
  • Продажба на МПС: 159
  • Продажба на имущество: 254