Парцел

Начална цена: 24883.20 лв. Покажи в EUR

1728 кв.м., Момчиловци
ул. Васил Левски

Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
ЧСИ: Петко Иванов Мачкърски
Срок: от 04.05.2019 до 04.06.2019
Обявяване на: 05.06.2019 11:00
Публикувана на: 15.04.2019 14:09

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 49014.501.454 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Момчиловци, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед РД-18-53/27.08.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, изменена със Заповед № 18- 10660/ 10.12.2018 г. на Началника на СГКК- Смолян, с площ съгласно кадастралната карта- 1 728 кв.м. (хиляда седемстотин двадесет и осем квадратни метра), с административен адрес: с. Момчиловци, общ. Смолян, обл. Смолян, ул. Васил Левски, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), при граници и съседи на поземления имот съгласно кадастралната карта: поземлени имот с идентификатори 49014.501.455, 49014.501.452. 49014.501.441, 49014.501.456, 49014.501.453.

ЧСИ

Име: Петко Иванов Мачкърски
Служебен номер: 881
Телефон: 0301 81 230
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Смолян, ул. Бузлуджа № 11, ет.2, офис 12, Бизнес център – Смолян
Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Петко Иванов Мачкърски

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3387
  • Продажба на МПС: 171
  • Продажба на имущество: 268