Парцел

Начална цена: 1784778.00 лв. Покажи в EUR

4969 кв.м., СОФИЯ
район Витоша, местност Национален киноцентър

Окръжен съд: Софийски градски съд
ЧСИ: Орлин Стоименов Мендов
Срок: от 16.04.2019 до 16.05.2019
Обявяване на: 17.05.2019 09:00
Публикувана на: 15.04.2019 16:35

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в град София, район „Витоша“, местност „Национален киноцентър“, целият с площ 4 969 кв.м. (четири хиляди деветстотин шестдесет и девет квадратни метра), съставляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XXXIV - 179 (тридесет и четири за имот планоснимачен номер сто седемдесет и девет), в квартал № 3а (три буква „а“), по плана на град София, местност „Национален киноцентър“, при съседи, съгласно Решение № 8916 от 20.06.2005 г. на ОСЗГ „Овча купел“: Косто Ваташки, Вучко Фудулов, Георги Спасов и Велин Кръстев, а при съседи, съгласно представена скица: тупик и имот пл. № 112 (сто и дванадесет), който поземлен имот съгласно Скица № 15-182477-14.04.2016 г., издадена от СГКК – гр. София, представлява поземлен имот с идентификатор 68134.1945.179, находящ се в гр. София, район „Витоша“, м. „Национален киноцентър“, с площ от 4 968 кв.м., с предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, с номер по предходен план: 179, квартал 3А, парцел XXXIV.

ЧСИ

Име: Орлин Стоименов Мендов
Служебен номер: 846
Телефон: 02 – 9863554; 0893 565 905
E-mail: [email protected]
Адрес: София, ул. Г. С. Раковски No148, вх.А, ет.2, ап.6
Окръжен съд: Софийски градски съд
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Орлин Стоименов Мендов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3406
  • Продажба на МПС: 231
  • Продажба на имущество: 214