Производствен имот

Начална цена: 156729.60 лв. Покажи в EUR

3720 кв.м., ВЕЛИНГРАД

Окръжен съд: Окръжен съд Пазарджик
ЧСИ: Деница Йорданова Станчева
Срок: от 03.05.2019 до 03.06.2019
Обявяване на: 04.06.2019 11:00
Публикувана на: 16.04.2019 10:18

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване –Ливада ,шеста категория , съставляващ имот № 78021/седемдесет и осем хиляди двадесет и едно / по плана земеразделяне землището на гр.Велинград , местност-Калище , целият имот с площ от 3,720 дка. / три декара седемстотин и двадесет кв.м/ при граници и съседи : имот №078007 , имот № 78020 , имот № 78036 , имот № 78034 имот № 078033 и имот № 078006, а съгласно АГКК- Пазарджик - Поземлен имот с идентификатор 10450.78.208 , адрес на поземления имот:местност Калище,гр.Велинград, община Велинград, област Пазарджик, с площ от 3627 кв.м./ три хиляди шестстотин двадесет и седем кв.м./, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За производството на строителни материали, конструкции и изделия , ведно с построения в имота Бетонов възел с джоб бункери I- ви етап съгласно разрешение за строеж №234 от 23.08.2007г. и удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж №5 от 29.01.2008г. издадени от Община Велинград и Поземлен имот 10450.78.209, адрес на поземления имот:местност Калище,гр.Велинград, община Велинград, област Пазарджик, с площ от 84 кв.м./ осемдесет и четири кв.м./, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За второстепенна улица и Поземлен имот с идентификатор 10450.78.212, адрес на поземления имот:местност Калище,гр.Велинград, община Велинград, област Пазарджик, с площ от 9 кв.м./ девет кв.м./, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За електроенергийното производство. В имота е построена едноетажна сграда, за която няма представени строителни книжа. Забележка: Бетоновият възел представляващ преместваема конструкция не е предмет на публичната продан.

ЧСИ

Име: Деница Йорданова Станчева
Служебен номер: 889
Телефон: 034 444 044
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Пазарджик, ул.Иван Вазов № 1, ет.3
Окръжен съд: Окръжен съд Пазарджик
Уеб сайт: http://www.denicastancheva.com
Виж всички активни обяви за имоти на Деница Йорданова Станчева

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3315
  • Продажба на МПС: 171
  • Продажба на имущество: 262