Магазин

Начална цена: 28000.00 лв. Покажи в EUR

41 кв.м., СЛИВЕН
ул. "Пейо Яворов" № 76

Окръжен съд: Окръжен съд Сливен
ЧСИ: Гергана Грозева Костова
Срок: от 29.04.2019 до 29.05.2019
Обявяване на: 30.05.2019 16:00
Публикувана на: 18.04.2019 09:25

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 67338.519.99.4.11 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и деветнадесет точка деветдесет и девет точка четири точка единадесет/ в гр. Сливен, общ. Сливен, обл. Сливен, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД–18–31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, с адрес на имота: гр. Сливен, ул. "Пейо Яворов", № 76 /седемдесет и шест/, ет.1 /едно/. Самостоятелният обект се намира в сграда № 4 /четири/, разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.519.99 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и деветнадесет точка деветдесет и девет/, предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност, брой нива на обекта: 1/едно/, с посочена в документа площ: 41,34 кв.м. /четиридесет и едно цяло и тридесет и четири стотни квадратни метра/, прилежащи части: 7,10 кв.м. /седем цяло и десет стотни квадратни метра/ идеални части от общите части на сградата, ниво: 1, със съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: СОС с идф.№ 67338.519.99.4.8, СОС с идф.№ 67338.519.99.4.10, СОС с идф.№ 67338.519.99.4.9, под обекта - няма, над обекта - СОС с идф.№ 67338.519.99.4.3 и СОС с идф.№ 67338.519.99.4.2. Стар идентификатор - няма.

ЧСИ

Име: Гергана Грозева Костова
Служебен номер: 915
Телефон: 044 667 - 627
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Сливен, ул. Хаджи Димитър №16, ет. 1, офис 1
Окръжен съд: Окръжен съд Сливен
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Гергана Грозева Костова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3313
  • Продажба на МПС: 159
  • Продажба на имущество: 231