Производствен имот

Начална цена: 17834.40 лв. Покажи в EUR

1131 кв.м., СЛИВЕН
кв. Речица

Окръжен съд: Окръжен съд Сливен
ЧСИ: Гергана Грозева Костова
Срок: от 03.05.2019 до 03.06.2019
Обявяване на: 04.06.2019 15:30
Публикувана на: 18.04.2019 10:23

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР № 67338.845.76 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка осемстотин четиридесет и пет точка седемдесет и шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със Заповед РД–18-31/19.04.2006г. на изп. директор на АК, последно изменение със Заповед КД–14-20-381/29.09.2010г. на началник на СГКК – Сливен, с адрес: гр. Сливен, кв."Речица", с площ от 1 131,00 кв.м. /хиляда сто тридесет и един квадратни метра/, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, стар идентификатор: 67338.845.57, номер по предходен план: 67338.845.57, със съседи: 67338.845.74, 67338.845.77, 67338.845.75, 67338.845.59.

ЧСИ

Име: Гергана Грозева Костова
Служебен номер: 915
Телефон: 044 667 - 627
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Сливен, ул. Хаджи Димитър №16, ет. 1, офис 1
Окръжен съд: Окръжен съд Сливен
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Гергана Грозева Костова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3371
  • Продажба на МПС: 167
  • Продажба на имущество: 256